RELACJA Z GALI KONKURSU INWESTYCJA ROKU 2015

10 grudnia 2015 roku w Hotelu Klimek SPA w Muszynie odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursu „Inwestycja Roku 2015". Wśród osób zaproszonych mieliśmy przyjemność gościć przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - Pana Dyrektora Grzegorza Majcherczyka, Prezydenta Miasta Pabianice - Pana Grzegorza Mackiewicza, Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Uniqa - Pana Adama Łoziak, a przede wszystkim samych laureatów pierwszej edycji konkursu "Inwestycja Roku".

Konkurs skierowany był do przedsiębiorców będących członkami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomosciami oraz firm ściśle z nią współpracujących, którzy ukończyli założone inwestycje w ostatnim czasie wyróżniające się na tle innych swoją innowacyjnością i nowoczesnością.

Wśród 68 nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursowa w składzie: Przewodniczący Kapituły Konkursowej- Arkadiusz Borek, Członkowie Kapituły Konkursowej - Stefania Gąsiorowska oraz Henryk Rand wyłonili zwycięskie 23 inwestycje, którym przyznano miejsca od pierwszego do trzeciego.

Wszystkie zgłoszone inwestycje można zobaczyć pod adresem: http://inwestycjaroku.pl/uczestnicy/

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże dlatego Kapituła Konkursowa podzieliła kategorie konkursowe na:

 • tereny zieleni
 • adaptację
 • kulturę i edukację
 • mieszkalnictwo: budowa nowych obiektów, renowacja, nowe technologie.

Laureatom Konkursu wręczono statuetkę „Inwestycja Roku" oraz pamiątkowy dyplom.

I KATEGORIA - TERENY ZIELENI

 • 3 miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zagospodarowanie podwórza - dziedzińca zlokalizowanego przy budynku położonym przy ul. 11 Listopada 64 w Bielsko-Białej - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
 • 3 miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" we Wrocławiu - Plac Zabaw "Maja" na osiedlu Muchobór Mały
 • 2 miejsce: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu - Przebudowa stawu południowego w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu
 • 2 miejsce: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozbudowa i wymiana urządzeń placu zabaw oraz zainstalowanie przyrządów sportowych siłowni zewnętrznych wraz z wykonaniem nasadzeń przy ul. Starzyńskiego 15 w Bielsku-Białej
 • 1 miejsce: Urząd Miejski w Pabianicach - Rewitalizacja zabytkowego Parku im. Juliusza Słowackiego wraz z budową ogrodzenia oraz toalety publicznej

II KATEGORIA - ADAPTACJA

 • 3 miejsce: Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Zespół boisk sportowych na jednostce C pomiędzy budynkiem przy ul. K. Matusiaka 9, a budynkami prywatnymi przy ul. Kolistej na osiedlu Karpackim w Bielsku-Białej
 • 2 miejsce: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach - Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym położonym w Tychach przy ul. Przejazdowej 18
 • 1 miejsce: Miasto Zabrze, Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy
 • 1 miejsce: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rewitalizacja Terenów Pokoszarowych w Pile

III KATEGORIA KULTURA I EDUKACJA

 • 3 miejsce: Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Budowa obiektu wielofunkcyjnego - sportowego wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym na Osiedlu Beskidzkim
 • 2 miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" we Wrocławiu - Remont i modernizacja Domu Kultury "Bakara"
 • 1 miejsce: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu - Przebudowa amfiteatru na terenie zabytkowego Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu
 • 1 miejsce: Projekt Plus Architekci s.c. G. Tkacz, T. Borkowski - Poprawa infrastruktury technicznej z termomodernizacją budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego przy Placu Krakowskim 10 w Zabrzu

IV KATEGORIA - MIESZKANIOWA - BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW

 • 3 miejsce: Rawsko - Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Budowa dwóch bloków wielorodzinnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Batorego
 • 2 miejsce: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  - Osiedle Różane
 • 1 miejsce: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Zespół Mieszkaniowy "Rekreacyjna Dolina - Mały Staw"

KATEGORIA MIESZKANIOWA - RENOWACJA

 • 3 miejsce: Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu - Renowacja elewacji frontowej i remont balkonów
 • 3 miejsce: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Naprawa balkonów i elewacji w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 44
 • 2 miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - Remont konserwatorski budynku przy ul. Broniewskiego 38 w Bielsku-Białej
 • 1 miejsce: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu - Generalna renowacja zabytkowej kamienicy mieszkalnej

KATEGORIA MIESZKANIOWA - NOWE TECHNOLOGIE

 • 3 miejsce: MC Bauchemie Sp. z o.o. - Renowacja wewnętrznych rur spustowych w budynkach KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie
 • 2 miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych mieszkalnych
 • 1 miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - Modernizacja os. mieszkaniowego Nowe Miasto III w Zamościu

Zakończenie uroczystości konkursowej „Inwestycja Roku" uświetnił występ artystyczny Pana Grzegorza Poloczka.

Serwis fotograficzny Gali „Inwestycja Roku 2015" jest dostępny pod adresm: http://inwestycjaroku.pl/aktualnosci/17/gala-wreczenia-nagrod-inwestycja-roku-2015/


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach