Posiedzenie Kapituły Konkursowej

Szanowni Państwo,

w dniu 1 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej, podczas którego została rozstrzygnięta IV edycja konkursu „Inwestycja Roku”.

W skład Kapituły konkursowej wchodzą osoby powszechnie szanowane, cieszące się autorytetem, posiadające dorobek naukowy w danych kategoriach inwestycji, tj.:

- Borek Arkadiusz – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

- Czyszek Mariusz – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

- Fross Klaudiusz – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

- Kamińska Ewa - Prezes Zarządu Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- Koch-Kubas Joanna – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

- Oślizło Agnieszka – architekt, Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "Prostyl" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku; Przewodnicząca Kapituły Konkursowej

Wyniki IV edycji konkursu zostaną podane podczas Gali finałowej w dniu 8 października 2020 r. Szczegóły dotyczące Gali finałowej wkrótce znajdą Państwo tutaj.

Biuro Zarządu

Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami


Patronaty