Uczestnicy I edycji Konkursu

Mieszkaniowa
Miniatura obrazu

Remont konserwatorski budynku przy ul. Broniewskiego 38 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:

Remont konserwatorski budynku przy ul. Broniewskiego 38 w Bielsku-Białej - Etap I,II, i III remontu

Zgłaszający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko Biała

Inwestor:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko Biała

Generalny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OPIFEX Ryszard Czauderna
ul. Brodzińskiego 14/11
43-300 Bielsko-Biała

Projektant:

Pracownia Projektowa mgr inż. Katarzyna Kasolik-Suchanek
ul. Startowa 50
43-300 Bielsko-Biała

Okres prac:

lipiec 2013 - wrzesień 2015

Inwestycja - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejWe wrześniu 2015 roku został zakończony w całości remont konserwatorski i budynku przy ul. Broniewskiego 38. Prace modernizacyjne były prowadzone zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską, gdyż został wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych. Wykonanie remontu-modernizacji budynku poprawiło w sposób Istotny funkcjonalność i użyteczność lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku, podniosło standard lokali mieszkalnych oraz poprawiło warunki mieszkaniowe najemców.

Remont konserwatorski budynku mieszkalnego obejmował:Inwestycja - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

  • w 2013 roku został wykonany Etapu I remontu - w zakres którego wchodziło wykonanie remontu dachu wraz z pokryciem dachowym oraz dobudowa kominów,
  • w 2014 roku został wykonany Etap II remontu - w zakres którego wchodziło wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, roboty odtworzeniowe sieni korytarzowej i klatki chodowej oraz zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku,
  • w 2015 roku został wykonany Etap III remontu - w zakres którego wchodziło wykonanie remontu elewacji wraz z kolorystyką oraz remont werandy.

 

 

Przed remontem: Po remoncie:
 Inwestycja - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej  Inwestycja - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
 Inwestycja - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej  Inwestycja - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
 Inwestycja - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej  Inwestycja - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
 

[PDF]Artykuł: Magazyn Samorzadowy

[JPG]Artykuł: Kronika Beskidzka

 

 


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach