Uczestnicy I edycji Konkursu

Adaptacja
Miniatura obrazu

Zespół boisk sportowych na osiedlu Karpackim w Bielsku Białej

Pełna nazwa Inwestycji:

Zespół boisk na jednostce C pomiędzy budynkiem przy ulicy K. Matusiaka 9 a budynkami prywatnymi przy ul. Kolistej na osiedlu Karpackim w Bielsku-Biaej

Zgłaszający:

Karpacka Spółdzielnia MieszkaniowaKarpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Morskie Oko 23
43-316 Bielsko-Biała

Inwestor:

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Morskie Oko 23
43-316 Bielsko-Biała

Generalny wykonawca:

"TOP SPORT" Jan Pietruszko
ul. Górska 88
43-318 Bielsko-Biała

Projektant:

Pracownia Projektowa "ARCH", ul. Chabrowa 7, 43-309 Bielsko-Biała
Zmiany w projekcie: "KORTINA" Sp. z o.o., ul. Kolista 25/122, 40-486 Katowice

Okres prac:

sierpień 2014 - czerwiec 2015 r.

 

Inwestycja - Karpacka Spółdzielnia MieszkaniowaZespół boisk powstał na terenie zdegradowanym, pomiędzy budynkiem przy ul. Matusiaka 9, a budynkami prywatnymi przy ul. Kolistej w Bielsku-Białej - znajdując się tym samym w centralnym punkcie części osiedla zwanej jednostką „C”. Obiekt jest monitorowany. Wokół obiektu powstały chodniki oraz została urządzona siłownia terenowa.

W skład zespołu boisk wchodzą:

  • boisko do gry w tenisa i jednocześnie siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej, z dostawą i montażem kompletnego sprzętu sportowego do gry (słupki, siatki z antenkami, stojak sędziowski) o pow. 322 m2,
  • boisko do gry w piłkę ręczną i w koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej, z dostawą i montażem kompletnego sprzętu sportowego (słupki z tablicami i obręczami - 4 szt., bramki z siatkami - 2 szt.) o pow. 540 m2,
  • wyżej wymienione boiska zostały ogrodzone piłko chwytem o wysokości 5 m z siatki polipropylenowej - o oczkach 5cmx5cm - na słupkach o rozstawie 4,5m o łącznej długości
    169,50 m,
  • boisko - tor do gry w bule, o wym. 15 m x 4 m, na podbudowie z kruszywa łamanego o granulacji 2-16mm, warstwa górna tłuczeń granitowy strzegomski o granulacji 0-6 mm.
Inwestycja - Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa Inwestycja - Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa Inwestycja - Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Inwestycja - Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa Inwestycja - Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa Inwestycja - Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

 


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach