Uczestnicy II edycji Konkursu

Inżynieria
Miniatura obrazu

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników

Pełna nazwa Inwestycji:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników do budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowszczaków 3 i Armii Krajowej 2A w Sieradzu

Zgłaszający:

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B
98-200 Sieradz

Inwestor:

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B
98-200 Sieradz

Generalny wykonawca:

PPHU "BRUK-POL" Cyprian Grygielski
ul. Władysława Łokietka 9/16
98-200 Sieradz

Projektant:

Biuro Architektoniczne Sławomir Kolanus
ul. Droga Brzezińska 17
98-200 Sieradz

Okres prac:

od 25 kwietnia 2016 r. do 30czerwca 2016 r.

Lokalizacja:

ul. Dąbrowszczaków 3 i Armii Krajowej 2A
98 - 200 Sieradz

Wartość inwestycji:

173 242,89 zł brutto

 

Przedmiotem inwestycji była budowa parkingu dla samochodów osobowych przy istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dąbrowszczaków 3 i Armii Krajowej 2A w Sieradzu wraz z przebudową drogi dojazdowej i chodników. Przesłanką do wykonania robót było zwiększenie ilości potrzebnych miejsc parkingowych na terenie osiedla. Na przedmiotowym terenie wykonano 23 miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 x 5,00 m w tym jedno dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,00 m.

Nawierzchnię parkingu, chodników, dróg manewrowych wykonano z kostki betonowej typu "Pol-Bruk" w kolorze szarym. Wszystkie miejsca parkingowe zostały wykonane bez progowo w stosunku do drogi manewrowej. Łącznie wykonano 632,50 m2 nawierzchni parkingu oraz 371,00 m2 chodników.

Wykonanie parkingu poprawiło estetykę otoczenia budynków i bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego jak i zmechanizowanego oraz spełniło kilkuletnie oczekiwania mieszkańców pobliskich budynków.

 

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników do budynków mieszkalnych Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników do budynków mieszkalnych
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników do budynków mieszkalnych Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników do budynków mieszkalnych
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników do budynków mieszkalnych Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników do budynków mieszkalnych

 


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach