Uczestnicy II edycji Konkursu

Mieszkaniowa
Miniatura obrazu

Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach

Pełna nazwa Inwestycji:

Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach

Zgłaszający:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 38/V nieruchomości położonej przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach, reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31

Generalny wykonawca:

"CLEAREX" Sp. z o.o.
ul. 16-go Lipca nr 28
41-506 Chorzów

Projektant:

Spółdzielnia Pracy "INWESTPROJEKT-KATOWICE"
ul. Tysiąclecia nr 1
40-874 Katowice

Okres prac:

03 czerwiec 2016 r. do 30 listopad 2016 r.

Lokalizacja:

Tychy: al. Bielska 66-70

Wartość inwestycji:

474 288,00 zł

Zakres robót obejmował m.in.:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:

- wykonanie projektu termomodernizacji (wraz z uzgodnieniami);
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej;

2. Wykonanie zaprojektowanych robót:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, powierzchnia ocieplenia 1.870 m2
- remont balkonów i kominów
- wykonanie robót towarzyszących.

 

Termomodernizacja nieruchomości przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach Termomodernizacja nieruchomości przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach

Termomodernizacja nieruchomości przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach

Termomodernizacja nieruchomości przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach

Termomodernizacja nieruchomości przy al. Bielskiej 66-70 w Tychach


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach