Uczestnicy II edycji Konkursu

Obiekty użyteczności publicznej
Miniatura obrazu

Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy ul. Narcyzów 24 w Tychach

Pełna nazwa Inwestycji:

Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy ul. Narcyzów 24 w Tychach

Zgłaszający:

 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31

Inwestor:

Wspólnota Lokalowa Nr 49/1 nieruchomości położonej przy ul. Narcyzów 24 w Tychach, reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31

Generalny wykonawca:

BRONISŁAW MALIK ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
ul. Szafirków 9
43-100 Tychy

Projektant:

JOANNA KORCZYŃSKA VIZ-PROJEKT
ul. Wieniawskiego 36/8
43-100 Tychy

Okres prac:

od 01 czerwca 2016 r. do 08 grudnia 2016 r.

Lokalizacja:

Tychy: ul. Narcyzów 24

Wartość inwestycji:

958 857,55 zł

Zakres robót obejmował m.in.:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej:

- wykonanie projektu termomodernizacji,
- wykonanie projektu budowy instalacji gazowej,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej,

2. Wykonanie zaprojektowanych robót:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, powierzchnia ocieplenia 1.765m2,
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku oraz instalacji gazowej wewnętrznej, w celu podłączenia kotłów do nowego przyłącza,
- zmiana sposobu ogrzewania - likwidacja ogrzewania węglowego,
- montaż 5 kotłów gazowych dwufunkcyjnych wraz z ich podłączeniem do instalacji co.,
- wykonanie robót towarzyszących.

 

Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Narcyzów 24 w Tychach Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Narcyzów 24 w Tychach

Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Narcyzów 24 w Tychach

Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Narcyzów 24 w Tychach

Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Narcyzów 24 w Tychach


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach