Uczestnicy II edycji Konkursu

Obiekty historyczne
Miniatura obrazu

Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:

Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała

Inwestor:

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała

Generalny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIGRA" Agata Pawlus
Międzyrzecze Dolne 204,
43-392 Międzyrzecze

Projektant:

mgr inż. arch. Barbara Filipowska
ul. Rozrywka 20/12
31-419 Kraków

Okres prac:

od 1 kwietnia 2016 r. do 25 października 2016r.

Lokalizacja:

ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej

Wartość inwestycji:

 418 304,09 zł

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 49 W Bielsku-Białej, polegającego na:

 1. skuciu istniejących tynków,
 2. oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni,
 3. wykonaniu nowych tynków,
 4. gruntowaniu tynków pod malowanie,
 5. malowaniu dwukrotnym tynków,
 6. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 7. renowację drzwi Frontowych i od strony podwórka,
 8. obróbki blacharskie,
 9. remont dachu i kominów,
 10. wymianę rynien i rur spustowych.

Wszystkie prace należało wykonać i wykonano zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Pozwoleniem na remont Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, Programem prac konserwatorskich oraz badaniami stratygraficznymi.

Budynek przy ul. 11 Listopada 49 w Bielsku-Białej objęty zamówieniem podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, gdyż przedmiotowa kamienica jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-479/87 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dane techniczne budynku:

 1. funkcja: mieszkalno-usługowa,
 2. powierzchnia zabudowy - 382,13 m2.

Przedmiotowy budynek jest zabytkową kamienicą. Dom zbudowany na przełom ie XVIII/XIX w. w stylu klasycystycznym (tzw. zabudowy józefińskiej) piętrowy, częściowo podpiwniczony. Zachowana pierwotna bryła z wysokimi dwuspadowymi dachami. W elewacji liczne ślady pierwotnego ukształtowania architektonicznego: „antyryzalit" na osi fasady, arkadowa artykulacja parteru, wykrój bramy z koszowym lukiem nadświetla, arkada i wnęki akcentujące oś środkową na piętrze fasady, profilowane obramienia okien na piętrze. Przed wejściem do sieni stopniec kamienne. Stolarka bramy dwuskrzydłowa, płycinowa ok. poł. XIX w. Sień i przechód na podwórze: sklepienie kolebkowe i żaglaste na gurtach. Klatka schodowa tunelowa, na rzucie litery „L", nakryta sklepieniem kolebkowym o łuku koszowym, stopnie drewniane. W sieni na piętrze sklepienie żaglaste i kolebkowe, stara posadzka kamienna. Obecnie obiekt pełni funkcję mieszklano-usługową. Na parterze mieszczą się punkty handlowo-usługowe, na piętrach I oraz częściowo na poddaszu znajdują się mieszkania. Jesl to budynek dwupiętrowy.

 

Budynek przy ul. 11 Listopada 49 - przed remontem Budynek przy ul. 11 Listopada 49 - po remoncie

Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach