Uczestnicy II edycji Konkursu

Obiekty historyczne
Miniatura obrazu

Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:

Remont konserwatorski zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała

Inwestor:

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała

Generalny wykonawca:

P.H.U. OPIFEX Ryszard Czauderna
ul. Brodzińskiego 14/11
43-300 Bielsko-Biała

Projektant:

ARCHICONCEPT Mikołaj Kowalczys
ul. Milusińskich 4/5
43-300 Bielsko-Biała

Okres prac:

od 27 kwietnia 2015 r. do 18 listopada 2015 r.

Lokalizacja:

ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej

Wartość inwestycji:

296 704,52 zł

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowego budynku położonego przy ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej, polegającego na:

 1. remoncie konserwatorskim elewacji,
 2. wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. remoncie więźby dachowej,
 4. wymianie pokrycia dachowego,
 5. dobudowie przewodów kominowych,
 6. wykonaniu izolacji ścian fundamentowych,
 7. wykonaniu instalacji odgromowej.

Wszystkie prace należało wykonać i wykonano zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Pozwoleniem na remont Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i Badaniami Stratygraficznymi. Budynek przy ul. 11 Listopada 50 w Bielsku-Białej objęty zamówieniem podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, gdyż przedmiotowa kamienica jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-479/87 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotowy budynek powstał w 1780 roku. Jest to budynek dwukondygnacyjny, pomieszczenia parteru przeznaczone są pod usługi i handel, na pierwszym piętrze znajduje się część mieszkalna.

Dane techniczne budynku:

 1. funkcja: mieszkalno - usługowa:
  • powierzchnia lokali mieszkalnych - 155,59 m2, ilość mieszkań - 2,
  • powierzchnia lokali użytkowych -   120,38 m2, ilość lokali użytkowych - 5
 2. kubatura   - 2 432 m3,
 3. wysokość obiektu -   15,70 m,
 4. kondygnacje: piwnice, 2 kondygnacje nadziemne i strych nieużytkowy.

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmował:

 1. wykonanie izolacji pionowej,
 2. wykonanie izolacji poziomej,
 3. zbicie i uzupełnienie tynków,
 4. renowację gzymsów i elementów kamiennych,
 5. oczyszczenie, uzupełnienie i odtworzenie detali architektonicznych,
 6. wymianę stolarki okiennej i witryn sklepowych,
 7. remont drzwi i okiennic drewnianych,
 8. remont więźby dachowej,
 9. wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
 10. dobudowę przewodów kominowych,
 11. wykonanie instalacji odgromowej.

 

Plik PDFArtykuł - Ogólnopolskie Czasopismo budowlane ROMDOM nr 35 - marzec 2016

Plik PDFArtykuł - Magazyn Ratuszowy nr 18 - wrzesień 2016

Budynek przy ul. 11 Listopada 50 - przed remontem Budynek przy ul. 11 Listopada 50 - po remoncie

 

 


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach