Uczestnicy II edycji Konkursu

Mieszkaniowa
Miniatura obrazu

Remont elewacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Raciborskiej 15

Pełna nazwa Inwestycji:

Remont elewacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Raciborskiej 15

Zgłaszający:

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa"
ul. Ks.L Tunkla 147
41-707 Ruda Śląska

Inwestor:

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa"
ul. Ks.L Tunkla 147
41-707 Ruda Śląska

Generalny wykonawca:

 CLEAREX SP. Z O.O.

Projektant:

"AKCENT STUDIO" PRACOWNIA ARTYSTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA S.C.

Okres prac:

od 4 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Lokalizacja:

ul. Raciborska 15, 41-700 Ruda Śląska

Wartość inwestycji:

216 626,82 zł

 

Remont elewacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Raciborska 15Zakres robót obejmował prace remontowe polegające na oczyszczeniu elewacji ceglanych z efektów oddziaływań atmosferycznych oraz z farby, usunięciu spoin w murze ceglanym i kamiennym, całościowej wymianie spoin na nowe oraz na renowacji fragmentów elewacji tynkowanych polegającej na skuciu osłabionych tynków i wykonaniu nowych z wcześniejszym wzmocnieniem podłoża. Ponadto wykonano przemurowania fragmentów wątku ceglanego, kitowanie, dobarwianie i hydrofobizację elewacji ceglanej, oczyszczenie i renowację istniejącej okładziny kamiennej cokołów wraz ze wzmocnieniem struktury . Wykonano renowację i uzupełnienie gzymsów. Wykonano renowację ozdobnej konstrukcji drewnianej zadaszenia od strony zachodniej wraz z remontem murków oporowych przy zejściu do budynku.

Przedmiotowy budynek wpisany do rejestru zabytków województwa pod numerem A/l574/95. Budynek jest ostatnim w ciągu pierzei zabudowy wzdłuż ul. Wolności - Raciborska. Stanowi część kompleksu zabytkowej koloni robotniczej „Carl- Emanuel" wybudowanej na początku XX wieku wg. projektu architekta Hansa von Poellnitza dla robotników kopalni należących do rodziny von Ballestrem.

Remont elewacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Raciborska 15

Remont elewacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Raciborska 15

Remont elewacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Raciborska 15


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach