Uczestnicy II edycji Konkursu

Mieszkaniowa
Miniatura obrazu

Modernizacja oświetlenia - ASM

Pełna nazwa Inwestycji:

Modernizacja oświetlenia - ASM

Zgłaszający:

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
34-120 Andrychów
ul. Włókniarzy 18

Inwestor:

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
34-120 Andrychów
ul. Włókniarzy 18

Generalny wykonawca:

VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sosnowa 17
86-065 Łochowo

Projektant:

-----

Okres prac:

od marzec 2015 r. do sierpień 2016 r.

Lokalizacja:

34-120 Andrychów - zasób 67 nieruchomości mieszkalnych ASM, oświetlenie parkowe, oświetlenie placów węglowych przy kotłowniach osiedlowych ASM

Wartość inwestycji:

428 756,34 zł

Modernizacja oświetlenia w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez ASM

Kompleksowa  wymiana  oświetlenia  w  67  budynkach  mieszkalnych  zarządzanych przez Andrychowską Spółdzielnię Mieszkaniową na lampy oparte o technologię LED

 • zadanie zrealizowane w całości w okresie VII 2015r. - VIII 2016r.

W zakresie robót zrealizowano:

 • Wymianę oświetlenia "Policyjnego" na lampy w technologii LED z numerycznym oznakowaniem budynków wyposażonych w zmierzchowy czujnik światła (redukcja mocy zainstalowanych źródeł światła - 85%)
 • Wymianę lamp na klatkach schodowych na lampy w technologii LED wyposażonych w czujniki ruchu PIR (redukcja mocy zainstalowanych źródeł światła — 75 %)
 • Wymianę lamp żarowych w korytarzach piwnicznych, suszarniach, pralniach i piwnicach indywidualnych na lampy oparte o technologię LED (redukcja mocy zainstalowanych źródeł światła - 90%)

ETAP I

Kompleksowa modernizacja oświetlenia w 14 bud. wielomieszkaniowych zarządzanych przez ASM.

 • Łączna ilość wymienionych punktów świetlnych w ramach I etapu - 1452 szt.
 • Zainstalowana moc przed modernizacją - 58,080 KW
 • Zainstalowana moc po modernizacji - 9,076 KW
 • Wartość inwestycji netto - 147 824,07 zł

Po zakończeniu prac w ramach etapu I - Instytut Gospodarki Nieruchomościami w oparciu o umowę współpracy nr 31/2015 z dnia 22.07.2015 r. w zakresie doradztwa energetycznego wykonał dla ASM - Audyt Efektywności Energetycznej dla zadania "Modernizacja oświetlenia" oraz złożył w naszym imieniu stosową dokumentację do przetargu organizowanego przez Prezesa URE o wydanie świadectwa efektywności energetycznej o łącznej wartości 78,033 toe). /postępowanie przetargowe zakończone wydaniem Świadectwa Efektywności Energetycznej URE - PL01084/1/24600/1-2015/

 

ETAP II

Kompleksowa modernizacja oświetlenia w 53 bud. wielomieszkaniowych zarządzanych przez ASM

 • Łączna ilość wymienionych punktów świetlnych w ramach II etapu - 2474 szt.
 • Zainstalowana moc przed modernizacją - 98,960 KW
 • Zainstalowana moc po modernizacji - 16,544 KW
 • Wartość inwestycji netto - 225 353,13 zł

Po zakończeniu prac w ramach etapu II - Instytut Gospodarki Nieruchomościami w oparciu o umowę współpracy nr 31/2015 z dnia 22.07.2015 r. w zakresie doradztwa energetycznego wykonał dla ASM - Audyt Efektywności Energetycznej dla zadania "Modernizacja oświetlenia" oraz złożył w naszym imieniu stosową dokumentację do przetargu organizowanego przez Prezesa URE o wydanie świadectwa efektywności energetycznej o łącznej wartości 102,656 toe). /postępowanie przetargowe w trakcie rozstrzygnięcia/

 

INNE DZIAŁANIA RÓWNOLEGLE PROWADZONE W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w latach 2015/2016 przeprowadziła modernizację oświetlenia zewnętrznego polegającego na:

 • wymianie opraw i źródeł światła na indukcyjne oświetlenie parkowe os. Garncarska oraz os. Żwirki i Wigury (łącznie wymieniono 27 źródeł światła, redukcja mocy zainstalowanej z 3,06 KW na 1,35 KW)
 • wymiana opraw i źródeł światła na lampy LED oświetlenia placów węglowych kotłowni osiedlowej Lenartowicza 4, Lenartowicza 77 (łącznie wymieniono 45 szt. opraw sodowych na LED, redukcja mocy zainstalowanej z 10,25 KW na 2,45 KW)

 

OŚWIETLENIE KLATKOWE
 
Stan przed modernizacją Stan po modernizacji
Oświetlenie klatkowe przed modernizacją Oświetlenie klatkowe po modernizacji
Oświetlenie klatkowe przed modernizacją Oświetlenie klatkowe po modernizacji
Oświetlenie klatkowe przed modernizacją Oświetlenie klatkowe po modernizacji

 

OŚWIETLENIE PARKOWE
 
Stan przed modernizacją Stan po modernizacji
Oświetlenie parkowe przed modernizacją Oświetlenie parkowe po modernizacji
Oświetlenie parkowe przed modernizacją Oświetlenie parkowe po modernizacji
  Oświetlenie parkowe po modernizacji

 

OŚWIETLENIE PLACÓW WĘGLOWYCH KOTŁOWNI
Stan przed modernizacją Stan po modernizacji
Oświetlenie placów węglowych kotłowni przed modernizacją Oświetlenie placów węglowych kotłowni po modernizacji
Oświetlenie placów węglowych kotłowni przed modernizacją Oświetlenie placów węglowych kotłowni po modernizacji

 


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach