Uczestnicy II edycji Konkursu

Obiekty przemysłowe
Miniatura obrazu

Wykonanie instalacji odpylania spalin w kotłowniach osiedlowych ASM

Pełna nazwa Inwestycji:

Wykonanie instalacji odpylania spalin w kotłowniach osiedlowych ASM

Zgłaszający:

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Włókniarzy 18
34-120 Andrychów

Inwestor:

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Włókniarzy 18
34-120 Andrychów

Generalny wykonawca:

Energomontaż Świętochłowice Sp. z o.o.
ul. Żelazna 12A
41-506 Chorzów

Projektant:

 mgr inż. Kazimierz Stąpel  

Okres prac:

od lipica 2015 r. do wzreśnia 2016 r.

Lokalizacja:

ul. Lenartowicza 4, ul. Lenartowicza 77
34-120 Andrychów

Wartość inwestycji:

1 860 000,00 zł

Wykonanie instalacji odpylania spalin z kotłów zainstalowanych w kotłowniach osiedlowych ASM

 Podstawa prawna:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2001 r. - 2001/80/WE
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.11.2010 r. - 2010/75/UE
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.11.2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub wspólspalania odpadów. (Dz. U. 2014 poz. 1546)

 

Kotłownia osiedlowa Lenartowicza 4

Termin realizacji: VII 2015 r. - I 2016 r.

Kotłownia Lenartowicza 4 Zakres inwestycji:

  • Projekt nowego systemu odpylania spalin dla kotłowni osiedlowej Lenartowicza 4 zapewniający osiągnięcie poziomu emisji pyłów poniżej 100 mg/m3 w warunkach umownych przy zawartości 6% tlenu w gazach spalinowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4.11.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1546)
  • Dostawa i montaż zaprojektowanej instalacji odpylania spalin z kotłów WR-5/M (nr 1,3) oraz kotła WLM-5/M (nr 2) w której skład wchodzą m.in. 3 szt. cyklofitrów ICF wraz z automatyką sterującą systemem odpylania.
  • Pomiary kontrolne poziomu emisji pyłów dla nowej instalacji odpylania spalin (XII/2016):

o    Wartość emisji pyłów przed inwestycją: 230-260 mg/m3

o    Wartość emisji pyłów po inwestycji: 40-60 mg/m3

o    Skuteczność nowego systemu odpylania wynosi 98%

Wartość inwestycji - 1 265 000,00 zł

Stan przed modernizacją  Stan po modernizacji
Kotłownia Lenartowicza 4 - przed modernizacją Kotłownia Lenartowicza 4 - po modernizacji

 

Kotłownia osiedlowa Lenartowicza 77

Termin realizacji: IV 2016 r. - IX 2016 r.

Kotłownia Lenartowicza 77 - przed modernizacją Zakres inwestycji:

  • Projekt nowego systemu odpylania spalin dla kotłowni osiedlowej Lenartowicza 77 zapewniający osiągnięcie poziomu emisji pyłów poniżej 200 mg/m3 w warunkach umownych przy zawartości 6% tlenu w gazach spalinowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4.11.2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1546)
  • Dostawa i montaż zaprojektowanej instalacji odpylania spalin z czterech kotłów WCO -80/A, w której skład wchodzą m.in. 4 szt. multicyklonów 3 NZ.
  • Pomiary kontrolne poziomu emisji pyłów dla nowej instalacji odpylania spalin (XII/2016):

o    Wartość emisji pyłów przed inwestycją: 240-280 mg/m3

o    Wartość emisji pyłów po inwestycji: 100-140 mg/m3

o    Skuteczność nowego systemu odpylania wynosi 95%

Wartość inwestycji - 595 000,00 zł

Stan przed modernizacją  Stan po modernizacji
Kotłownia Lenartowicza 77 - przed modernizacją Kotłownia Lenartowicza 77 - po modernizacji

Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach