Uczestnicy II edycji Konkursu

Obiekty użyteczności publicznej
Miniatura obrazu

Przebudowa budynku użyteczności publicznej na ul. Stanisława Trznadla 1 w Czeladzi

Pełna nazwa Inwestycji:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacja oraz budową miejsc postojowych - etap I przebudowa z termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - ul. Trznadla 1 w Czeladzi

Zgłaszający:

Gmina Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Inwestor:

Gmina Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Generalny wykonawca:

"EFEKT" sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 4
41-103 Siemianowice Śląskie

Projektant:

Pracownia Projektowa "AiM" Arkadiusz Miśkiewicz
ul. Żelazna 17d p. 135
40-851 Katowice

Okres prac:

  od 20.05.2016 r. do 15.12.2016 r.

Lokalizacja:

ul. Stanisława Trznadla 1
41-253 Czeladź

Wartość inwestycji:

4 914 874,31 zł brutto

Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Trznadla 1 przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego otoczenia, z bezużytecznego przynoszącego straty zamkniętego obiektu stworzono nowoczesne Centrum Społeczno-Kulturalne przyjazne dla wszystkich grup wiekowych i społecznych również dla osób niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu odpowiednich udogodnień w węzłach sanitarnych. Obiekt został przystosowany do koncertów, przedstawień teatralnych, czy też seansów filmowych a także konferencji czy szkoleń, sala widowiskowa, gdzie może zasiąść ponad 250 osób na mobilnej trybunie umożliwiając tym samym powiększenie powierzchni w przypadku jej całkowitego złożenia stanowi główną atrakcję centrum. W obiekcie nie zabrakło także miejsca na profesjonalne studio nagrań i salę prób, sale do nauki tańca i innych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie realizacji zadania postawiono na innowacyjne rozwiązania inwestycyjne m.in. w postaci trójwymiarowej elewacji oraz interaktywnej gry ulicznej zainstalowanej przed wejściem do budynku, dzięki której każdy przechodzień może za pomocą naciskania odpowiednich posadzkowych klawiszy zmieniać podświetlenie okien, dodatkowo gra oferuje 4 tryby rozgrywki a wyniki najlepszych grających zapisywane są na liście zwycięzców widocznej na ekranie monitora. Obecnie gra stała się obowiązkowym przystankiem dla uczniów w drodze do i ze szkoły. Ponadto zlikwidowano dotychczasowe ogrzewanie w postaci kominka z płaszczem wodnym i podłączono budynek do sieci centralnego ogrzewania, co w połączeniu z termomodernizacją znacznie ograniczyło negatywny wpływ obiektu na środowisko. Budynek jest objęty zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pośrednią ochroną konserwatorską a jego kolorystyka musiała zostać skonsultowana z miejskim konserwatorem zabytków by wpisywać się w ład urbanistyczny sąsiedztwa również objętego przedmiotowa ochroną.

 

Zakres całej inwestycji obejmował w szczególności:

 • wykonanie nowej elewacji budynku poprzez zastosowanie okładziny tynkowej z węglikiem krzemu ułożonej na styropianowych panelach przestrzennych, wykonanie ścianki attykowej w północnej części bryły budynku, wykonanie dwóch płaskich bloków wychodzących poza główny obrys budynku,
 • wykonanie oświetlenia architektonicznego wnęk okiennych,
 • roboty budowlane w obrębie dachu polegające m.in. na usunięciu żużlu na istniejącym stropodachu, położenie izolacji ze styro-papy oraz wymiana dachu w części nad salą wielofunkcyjną ze sceną,
 • roboty wyburzeniowe i demontażowe (w tym wymiana części stropów, kompleksowa wymiana zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej),
 • wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych, instalacji C.O., wentylacji, klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej (CCTV), systemu sygnalizacji włamań i napadów,
 • w części piwnicznej wykonanie m.in. pomieszczeń technicznych, gospodarczych, studia nagrań (reżyserka, studio, zaplecze), pomieszczeń pomocniczych, rozdzielni głównej, serwerowni, hydroforni,
 • na poziomie parteru wykonanie m.in. części komunikacyjnej z recepcją, poczekalnią, części z salamiwielofunkcyjnymi (ogólnofunkcyjnymi), aneksu kuchennego, pomieszczenia na odpady, części higieniczno-sanitarnej, sali wielofunkcyjnej z widownią i sceną (z teleskopową trybuną składaną) i z zapleczem sceny, szatni zlokalizowanej pod balkonem sali wielofunkcyjnej, magazynu do przechowywania foteli dostawianych,
 • na poziomie 1 piętra wykonanie m.in. biur z recepcją, sal wielofunkcyjnych (ogólnofunkcyjnych), zaplecza socjalnego, wc, balkonu z pomieszczeniem projektorni, pomieszczenia magazynowego,
 • roboty budowlane i wykończeniowe w budynku,
 • montaż podstawowego wyposażenia scenicznego (oświetlenie sceniczne, mechanika sceniczna, system kotar scenicznych),
 • wykonanie okablowania strukturalnego i przyłączy pod przyszłe instalacje sceniczne i multimedialne,
 • wykonanie zewnętrznej gry interaktywnej,
 • zagospodarowanie terenu od strony wejścia głównego do budynku i od strony północnej i południowej,
 • wykonanie reprezentacyjnego placu wejściowego od strony ul. Trznadla, wykonanie 10 miejsc postojowych,
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu oraz budynku.

 

Linki do stron internetowych związanych z realizacją inwestycji:

 

Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi
Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi
Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi
Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi
Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi
Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi Centrum Społeczno Kulturalne - ul. Trznadla 1 w Czeladzi

Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach