Uczestnicy

Inżynieryjne
Miniatura obrazu

Przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Lwówku Śląskim

Pełna nazwa Inwestycji:

Przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Lwówku Śląskim 

Zgłaszający:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Al. Wojska Polskiego 25a

59-600 Lwówek Śląski

Inwestor:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Al. Wojska Polskiego 25a

59-600 Lwówek Śląski

Generalny wykonawca:

Lider: ELTOR Sp. z o.o. Sp. k.

Partner: Firma Drogowo Budowlana BRUK-BUD Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch S.c.

Projektant:

 'OLEX' Firma Budowlano-Inżynieryjna Aleksander Lorych

Okres prac:

 24.07.2018 r. - 10.12.2018 r.

Lokalizacja:

Działki nr: 161/3, 163, 165/1, 165/4, 165/6, 166, 169, 167/3, 171/1, 171/3, 172/1, 172/5, 172/6, 172/8, 183, 191/2, 192, 193, 194/1, 194/12, 194/13, 195, 196, 197/2, 198, 202, 204/6, 206/5, 218/3, 211, obręb I, miasto Lwówek Śląski 

Wartość inwestycji:

 4 813 736,55 zł

 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Lwówku Śląskim.

Zakres robót budowlanych obejmował budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, ciągów pieszych - chodników, zjazdów oraz zatok postojowych z obramowaniem wraz z zapewnieniem odwodnienia ulic: rozdział kanalizacji sanitarnej (bytowo-gospodarczej) i deszczowej oraz przebudowę oświetlenia drogowego. Z powodu kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną przebudowie podlegały również podziemne sieci kablowe: energetyczna i teletechniczna.

W ramach wykonanych prac zapewniono właściwe odwodnienie powierzchniowe zaprojektowanych nawierzchni z wyposażeniem w studnie rewizyjno-połączeniowe i studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi. Przebudowa oświetlenia drogowego spowodowała normatywne oświetlenie ulic oraz uporządkowała lokalizację latarni w pasie drogowym.

Kompleksowa przebudowa ulic w ścisłym centrum Lwówka Śląskiego wraz z przebudową oświetlenia i kanalizacji wpłynęła na poprawę jakości i bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego. Zastosowane rozwiązania projektowe wymusiły uspokojenie ruchu poprzez zwężenie jezdni oraz wprowadzenie skrzyżowań typu rondo. Wszystkie elementy nowego zagospodarowania pasa drogowego służące pieszym, w tym przejścia dla pieszych, dojścia do obiektów usługowych, wielorodzinnych i użyteczności publicznej dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto za sprawą przebudowanych dróg poprawiła się dostępność komunikacyjna miasta dla turystów.

Całkowita długość ulic poddanych przebudowie wyniosła ok. 721 m.


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach