Zgłoś swoją inwestycję do konkursu!

Inwertycja Roku Konkurs ma charakter ogólnopolski a Kapituła Konkursowa będzie oceniać inwestycje ukończone w latach 2015 – 2016 m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.

Do II edycji Konkursu można zgłaszać inwestycje, które zostały zrealizowane w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016r.

Swoją inwestycję mogą Państwo zgłosić w jednej z poniższych kategorii:

 • mieszkalne, w tym: budowa budynków mieszkalnych, modernizacja budynków mieszkalnych etc.;
 • obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa obiektów biurowych, budowa obiektów handlowych, modernizacja obiektów biurowych, modernizacja obiektów handlowych etc;.
 • obiekty przemysłowe, w tym: budowa obiektów przemysłowych, modernizacja obiektów przemysłowych etc.;
 • obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku, w tym: budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, modernizacja obiektów sportowych, modernizacja obiektów wypoczynkowych etc.;
 • obiekty kultury i edukacji, w tym: budowa obiektów kultury, budowa obiektów edukacji, modernizacja obiektów kultury, modernizacja obiektów edukacji etc.;
 • obiekty sakralne, w tym: budowa obiektów kultu religijnego, modernizacja obiektów kultu religijnego etc.;
 • obiekty użyteczności publicznej, w tym: budowa obiektów użyteczności publicznej, modernizacja obiektów użyteczności publicznej etc.;
 • inżynieryjne, w tym: budowa infrastruktury transportowej, budowa infrastruktury technicznej, modernizacja infrastruktury transportowej, modernizacja infrastruktury technicznej etc.;
 • tereny zieleni, w tym: tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.;
 • obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych;
 • adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w dniach 18 – 19 maja 2017 r. w Hotelu OSSA Congres & SPA w Rawie Mazowieckiej  

Na państwa zgłoszenia czekamy do 20 marca 2017 r. (decyduje data wpływu). Prosimy przesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia na adres Organizatora (dane kontaktowe).

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych znajdą Państwo w regulaminie [pobierz PDF] konkursu. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Konkursu.


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w KatowicachŚOIIB w Katowicach