Adaptacja budynku gospodarczego oraz przejazdu bramowego
na lokale biurowe wraz z zagospodarowaniem części podwórza

Pełna nazwa inwestycji:
Adaptacja budynku gospodarczego oraz przejazdu bramowego na lokale biurowe wraz z zagospodarowaniem części podwórza

Zgłaszający:
Grupa Mur-Beton Sp. z o.o., ul. Gliwicka, 40-860 Katowice

Inwestor:
Grupa Mur-Beton Sp. z o.o., ul. Gliwicka, 40-860 Katowice

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TERMODOM Zbigniew Hnatkiewicz, ul. Ogrodowa 103, 33-370 Muszyna

Projektant:
Biuro projektowe ISAR Sitek Zbigniew, al. Wojciecha Korfantego 195/13, 40-153 Katowice

Okres prac:
01.2023 – 12.2023 r.

Lokalizacja:
Katowice, ul. Gliwicka 182

Wartość inwestycji:
600 000,00 zł

 

Inwestycja polegała na adaptacji i modernizacji całkowicie zdegradowanych przestrzeni po byłej rzeźni, nieużytkowanej bramy wjazdowej oraz przestrzeni podwórka.

W związku z zaniechaniem przed wielu laty użytkowania lokali po byłej rzeźni końskiej, co za tym idzie zmianą sposobu ich wykorzystywania, a w zasadzie zaniechaniu użytkowania pomieszczeń podwórka oraz bramy wjazdowej obiekty uległy degradacji i groziły zawaleniem.

Grupa Mur Beton sp. z o.o. jako zarządca tej nieruchomości szukając rozwiązania problemu zaproponował sprzedaż opuszczonych pomieszczeń. Początkowo projekt zakładał powstanie jednego lokalu użytkowego. Niestety w trakcie realizacji inwestor nie uzyskał pozwolenia na budowę łącznika między przejazdem bramowym a budynkami gospodarczymi. Brak pozwolenia wymusił podział lokali na różne funkcje. W bramie posiadającej dostęp do ulicy przewidziano salę obsługi klienta, natomiast pomieszczenia zlokalizowane w oficynie zostały przeznaczone na cichą pracę, serwerownię, zaplecze socjalne oraz archiwa. Z kolei podwórko stało się przemiłym i funkcjonalnym dodatkiem umożliwiającym pracownikom chwilę wytchnienia w trakcie pracy oraz bezpośredni kontakt z przyrodą w centrum Katowic.

Również Wspólnota Mieszkaniowa, która była właścicielem tych obiektów zyskała wiele. Oprócz konkretnych środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży części wspólnej, które zostały przeznaczone na budowę wymiennikowni i uciepłowienie całego budynku Wspólnota zyskała funkcjonalne podwórko. Niewątpliwą korzyścią dla otoczenia jest też nowy, tak prestiżowy lokal.

Prace obejmowały:

Projekt konstrukcyjny obejmujący niezbędne wyburzenia, wzmocnienie ścian i fundamentów, przemurowanie pękniętych ścian, izolacje poziome i pionowe, naprawę stropu i budowa wieńca spinającego całą konstrukcję. Całość zwieńczyła budowa nowego dachu.

Położono tynki wszystkich ścian i stropów, wykonano adaptację pomieszczeń na sanitariaty, przeprowadzono prace wykończeniowe: montaż stolarki, malowanie, ułożenie płytek ceramicznych. Wykonano ocieplenie.

W ramach prac wykończeniowych wykonano: izolacje posadzek, wylewki, prace instalacyjne: elektryczne, C.O, wod-kan, Net, Video Alarm.