Budowa nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego
w Cytadeli Warszawskiej - I etap

Pełna nazwa inwestycji:
Budowa nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej – I etap

Zgłaszający:
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Inwestor:
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Generalny wykonawca:
Konsorcjum firm:
– IDS-BUD S.A.
– MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k.

Projektant:
WXCA Sp. z o.o.

Okres prac:
23.05.2018 – 28.07.2023 r.

Lokalizacja:
Warszawa/Cytadela Warszawska, ul. Dymińska 13

Wartość inwestycji:
208 000 000,00 zł

Inwestycja obejmowała realizację I etapu budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej. W ramach inwestycji wykonano i oddano do użytku następujące obiekty budowlane:
– południowy pawilon wystawowy MWP – jedno- i dwukondygnacyjny budynek muzealny o powierzchni użytkowej około 11 tys. m2, mieszczący sale ekspozycyjne i wykładowe, podręczne magazyny zbiorów oraz obsługę zwiedzających;
– podziemny dwukondygnacyjny parking mieszczący około 700 samochodów osobowych oraz strefę dostaw obsługującą Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski;
– reprezentacyjny Plac Gwardii o powierzchni około 1,7 ha, zlokalizowany na stropie parkingu podziemnego, stanowiący centralną część założenia architektonicznego w Cytadeli;
– naziemny parking dla 15 autokarów;
– nowy wjazd z tunelem od strony Wisłostrady, wprowadzający ruch pojazdów i pieszych do Cytadeli;
– infrastrukturę techniczną i drogową na terenie Cytadeli.
Ponadto w ramach inwestycji wykonano następujące roboty:
– wykonano nowe zagospodarowanie terenu inwestycji z waloryzacją zieleni;
– przeniesiono część zbiorów z dotychczasowej siedziby MWP przy Al. Jerozolimskich w Warszawie;
– w południowym pawilonie wystawowym MWP wykonano i otwarto ekspozycję inauguracyjną „1000 lat chwały oręża polskiego”;
– wyremontowano elewację zabytkowej Bramy Żoliborskiej (od strony ul. Dymińskiej);
– wyremontowano część zabytkowego muru kurtynowego na skarpie nad Wisłostradą;
– dokonano rozbiórki 12 powojskowych obiektów budowlanych, nieposiadających wartości historycznych.
Docelowo w zrealizowanym południowym pawilonie wystawowym MWP przewidziane jest zlokalizowanie ekspozycji przedstawiających historię oręża w latach 960-1945. Zrealizowana infrastruktura techniczna i drogowa wraz z parkingami oraz zagospodarowanie terenu Cytadeli umożliwiają pełną obsługę ruchu turystycznego i interesantów, związanego ze wszystkimi muzeami i instytucjami wojskowymi zlokalizowanymi na terenie Cytadeli Warszawskiej.