Edyta Koster

Edyta Koster Instytut Gospodarki Nieruchomosciami
Pani Edyta Koster - Wiceprezes Zarządu
 Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Z zawodami z dziedziny gospodarki nieruchomościami, związana jest od 2003 roku, a z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami od momentu jego powstania, czyli od 2005 r.

Na przestrzeni swojej kariery zawodowej zajmowała się kompleksową organizacją i nadzorem nad kursami specjalistycznymi i praktykami zawodowymi w zakresie zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawstwa majątkowego, dla osób które ubiegały się o państwowe licencje zawodowe Zarządcy nieruchomości i Pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz uprawnienia Rzeczoznawcy majątkowego.

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w sekcji dotyczącej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy ówczesnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Od 13 lat aktywnie działa w branży ubezpieczeniowej związanej z mieszkalnictwem i nieruchomościami. Znajomość specyfiki rynku nieruchomości pozwoliła na rozwinięcie odrębnej działalności w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami, ubezpieczeń. Każdego dnia doskonali swoje umiejętności w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, co pozwala na indywidualne podejście do tematyki związanej z ubezpieczeniem nieruchomości. W swoich kwalifikacjach zawodowych posiada również zdany egzamin na brokera ubezpieczeniowego.