Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy
przy ul. Narcyzów 24 w Tychach

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przy ul. Narcyzów 24 w Tychach

Zgłaszający:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31

Inwestor:
Wspólnota Lokalowa Nr 49/1 nieruchomości położonej przy ul. Narcyzów 24 w Tychach, reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 31

Generalny wykonawca:
BRONISŁAW MALIK ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
ul. Szafirków 9
43-100 Tychy

Projektant:
JOANNA KORCZYŃSKA VIZ-PROJEKT
ul. Wieniawskiego 36/8
43-100 Tychy

Okres prac:
od 01 czerwca 2016 r. do 08 grudnia 2016 r.

Lokalizacja:
Tychy: ul. Narcyzów 24

Wartość inwestycji:
958 857,55 zł

 

Zakres robót obejmował m.in.:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej:

– wykonanie projektu termomodernizacji,
– wykonanie projektu budowy instalacji gazowej,
– opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej,

2. Wykonanie zaprojektowanych robót:

– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, powierzchnia ocieplenia 1.765m2,
– wykonanie przyłącza gazowego do budynku oraz instalacji gazowej wewnętrznej, w celu podłączenia kotłów do nowego przyłącza,
– zmiana sposobu ogrzewania – likwidacja ogrzewania węglowego,
– montaż 5 kotłów gazowych dwufunkcyjnych wraz z ich podłączeniem do instalacji co.,
– wykonanie robót towarzyszących.