Teresa Latuszewska-Syrda

Kapituła Konkursowa Inwestycja Roku KIGN
Pani Teresa Latuszewska-Syrda -
Prezeska Fundacji Urban Forms

Z wykształcenia humanistka (Filologia Polska na Uniwersytecie Łódzkim), z zawodu aktorka. Z pasji łodzianka, choć mieszka na wsi. Pracowała w teatrach w Polsce, prowadziła własną firmę, zajmującą się organizacją imprez i reklamą. W latach 2006 – 2007 organizator polskiej edycji międzynarodowego festiwalu graffiti Meeting of Styles. W 2008 stworzyła koncepcję i zorganizowała pierwszą edycję festiwalu graffiti Outline Colour Festival i w tym samym roku założyła Fundację Wspierania Sztuki Ulicy Outline – obecnie Fundacja Urban Forms, której jest prezeską. Autorka koncepcji umieszczania na ścianach kamienic w centrum Łodzi wielkoformatowych obrazów – murali, które mają tworzyć stałą ekspozycję sztuki w przestrzeni publicznej. Od 2010 roku z powodzeniem realizuje tę koncepcję tworząc Galerię Urban Forms, a prowadzona przez nią Fundacja stała się jedną z najbardziej znanych w Polsce i na świecie organizacji z kręgu sztuki miejskiej. Aktywnie działa na rzecz estetyzacji przestrzeni publicznej i zmiany społecznej poprzez sztukę. Inicjatorka nowatorskich badań dotyczących odbioru murali przez mieszkańców Łodzi, których wyniki zostały zawarte w publikacji naukowej „Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011-2013” autorstwa Agnieszki Gralińskiej – Toborek i Wioletty Kazimierskiej – Jerzyk. Inicjatorka zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej „Aesthetic Energy of the City” (Łódź, 2014, 2016 i 2018). Za swoją działalność odznaczona w 2015 r. Medalem „W służbie społeczeństwa i Nauki” przyznanym przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego. W 2016 Narodowe Centrum Kultury oraz „Dziennik Łódzki” przyznały jej tytuł „Wielki Kreator Kultury 2015”.

Pani Teresa Latuszewska-Syrda jest członkinią Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (od 2019 r. pod nazwą Rada Partnerów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Rady Programowej kierunku kulturoznawstwo na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

W 2017 roku Pani Teresa Latuszewska – Syrda została zaproszona do grona realizatorów Festiwalu Łódź 4 Kultur jako kurator sztuk wizualnych. Tę funkcję pełniła również w 2018 roku.

Pani Teresa Latuszewska-Syrda jest współautorką naukowej polsko-angielskiej monografii “Street Art Decade. Urban Forms Gallery 2009–2019” (rok wydania 2020).