Arkadiusz Borek - Prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami,
Prezes Spółdzielni Energetycznej Helios

Kapituła Konkursowa KIGN Inwestycja Roku Arkadiusz Borek

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie związane z restrukturyzacją firm i restrukturyzacją zarządzania. Absolwent wyższych uczelni kierunków technicznych, ekonomicznych i związanych z zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem projektami UE, takich jak Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, czy Politechnika Śląska w Gliwicach. Od 1997 r. jest autorem i współautorem przeszło 300 specjalistycznych programów mieszkaniowych, restrukturyzacji firm, analiz, ekspertyz i opracowań strategicznych dedykowanych dla branży nieruchomościowej, sektora energetycznego oraz samorządowego. Wykładowca na jedenastu uczelniach wyższych, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na studiach dziennych i zaocznych w tematyce szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Ukończył kurs na członków rad nadzorczych oraz kurs na syndyka masy upadłościowej. Od 2001 r. do 31.12.2013 r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Zarządców Nieruchomości.  

Założyciel i prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Od 2009 r. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a od 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Były wiceprezydent miasta Tychy. Od 2016 r. współpracownik Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development). Od 2020 r. uczestniczy w pracach i uzgodnieniach nad wdrożeniem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Analityk i doświadczony wieloletni ekspert z zakresu odnawialnych źródeł energii w obszarze tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznych, biogazowni oraz efektywności energetycznej projektów OZE. Autor i współautor przeszło 100 audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw. Główny inicjator i współzałożyciel Spółdzielni Energetycznej HELIOS.