Joanna Koch-Kubas

Kapituła Konkursowa Inwestycja Roku Pani Joanna Koch Kubas
Pani Joanna Koch-Kubas -
Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

Związana z branżą nieruchomości od wielu lat. Dzięki temu nabyła bogatego doświadczenia w wielu dziedzinach związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” w Bytomiu została w 2001 roku.

Licencję zarządcy nieruchomości KIGN posiada od 2014 roku, dodatkowo od 2022 roku posługuje się licencją zarządcy sądowego (przymusowego) KIGN. Posiada również uprawnienia lustratora KRS.

W 2016 roku została Członkiem Zgromadzenia Ogólnej Krajowej Rady Spółdzielczej oraz jej Regionalnym Pełnomocnikiem dla województwa śląskiego.

Prezesem Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach jest od 2017 roku. Do zadań Związku należy m.in..: przeprowadzanie lustracji zrzeszonych i niezrzeszonych spółdzielni, prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej w zakresie doradztwa prawnego, doradztwa finansowego, metod zarządzania spółdzielnią.

Od wielu lat aktywny członek Rady Nadzorczej Śląskiej Izby Budownictwa, a od 2022 roku Członek Prezydium Rady Śląskiej Izby Budownictwa. Instytucji zrzeszająca podmioty gospodarcze we wszystkich dziedzinach inwestycji i budownictwa, sektora spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej. Działającej na rynku od ponad 25 lat.

Poza działalnością typowo związaną z zarządzaniem Pani Joanna Koch-Kubas od lat angażuje się również w działalność samorządu zawodowego oraz we współpracę szeroko rozumianego otoczenia spółdzielczości mieszkaniowej. Za swoje osiągnięcia zawodowe uzyskała szereg wyróżnień branżowych. W środowisku zarządców nieruchomości jest cenioną i uznaną kobietą z długoletnim doświadczeniem w branży nieruchomości.