Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie inwestycji odznaczają się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funcjonalność i użyteczność.
Komisja Konkursu „Inwestycja Roku” składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, członków samorządów terytorialnych oraz osób związanych ze środowiskiem akademickim będzie oceniać zgłoszone inwestycje m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.
Uczestnicy konkursu mają zagwarantowaną promocję inwestycji na stronie internetowej www.inwestycjaroku.pl oraz dyplom uczestnictwa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystości, na której zostaną wręczone statuetki Inwestycja Roku.
 
Prestiż i znaczenie konkursu rośnie nieprzerwanie od samego początku jego ogłoszenia. Do tej pory nagrodzone zostały 143 inwestycje i 128 uczestników. Przekładając to na inne dane, warto zwrócić uwagę na fakt, że doceniliśmy wyróżniające się w Polsce tereny i budynki o łącznej powierzchni 896 546 m2, na które złożyło się 727 nowopowstałych, remontowanych i podlegających termomodernizacji budynków, a łączne kwoty inwestycji opiewały prawie na miliard złotych.
 
Same liczby to jednak nie wszystko. Równie istotne jest też, że wśród konkursowych dzieł wiele ma wyjątkowy wkład w kreowanie rzeczywistości wyrażanej przez artyzm (jak np. murale i oceniane w tym roku po raz pierwszy projekty architektoniczne), dbałość o narodowe dziedzictwo (np. renowacje obiektów o historycznym znaczeniu), funkcjonalność tak ważną dla zwykłych ludzi (obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej), czy wreszcie pielęgnację najwyższych wartości, jakimi jest wyrównywanie szans i troska o naturalne środowisko oraz rozwój człowieka (obiekty sportowe, strefy wypoczynku, parki itd.) Wszystkie obiekty, które zyskały uznanie w oczach niezależnej kapituły konkursowej, w skład której wchodzą profesjonaliści i osobistości ze świata nauki, sztuki, architektury, designu, budownictwa i biznesu, o niebagatelnym dorobku zawodowym i nieskazitelnej opinii – prezentowane są podczas uroczystej gali.
 
Oprawa tego wydarzenia stoi na najwyższym poziomie, zapewniamy udział znanych osobistości, fachową obsługę konferansjerską, fotograficzną, filmową i organizacyjną. Czas na wspólne świętowanie umilają wykwintne potrawy serwowane w eleganckim anturażu i koncert muzycznej gwiazdy wieczoru.
 
O rosnącej randze konkursu świadczy też fakt, że nieustająco przybywa nie tylko ogólnopolskich i regionalnych mediów chętnych, by dzielić się informacjami o wydarzeniu za pomocą swoich nośników przekazu, ale też patronat nad Inwestycją Roku obejmują rozliczne Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin oraz państwowe i samorządowe instytucje związane tematycznie z konkursem, jak i towarzyszącym mu wydarzeniom tematycznym.
 
Jako organizatorzy niejednokrotnie odbieraliśmy pozytywne opinie i gratulacje za profesjonalną organizację od rozlicznych urzędów, placówek, stowarzyszeń i spółdzielni oraz, co nas szczególnie cieszy i motywuje do dalszego działania, podziękowania od uczestników konkursu, w których szczególną uwagę zwrócili oni na kwestie właściwej promocji ich inwestycji i docenienie wysiłków związanych z niełatwym przecież procesem tworzenia. Istotą naszego działania jest też fakt, że współpracę z inwestorami nie ograniczamy tylko do przebiegu samego konkursu i ogłoszenia laureatów, ale jako Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami oraz współpracujący z nami Instytut Gospodarki Nieruchomościami utrzymujemy z inwestorami kontakt i służymy swoim doświadczeniem i wsparciem również po jego zakończeniu.
 
Zapewne te działania, jak i poziom konkursu oraz prestiż gali finałowej sprawiają że z roku na rok zwiększa się też ilość zgłaszanych do nas inwestycji, a pierwotnie zasięg lokalny nabrał ogólnopolskiego charakteru. Bez względu na zmienną koniunkturę gospodarczą, zwłaszcza w ostatnich czasach doświadczaną przez niekorzystne czynniki ogólnoświatowe, jak wojna czy pandemia, nasz konkurs nie tylko trwa, ale wręcz się rozwija, dzięki czemu docieramy do każdego zakątka Polski, motywując i wspierając wartościowe działania, a tym samym sprawiając, że krajobraz inwestycyjny i budowlany w naszym kraju zmienia się na lepsze oraz podąża w kierunku pożądanej nowoczesności.