Przed nami już VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Inwestycja Roku. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu, organizowanym od 2015 r.

To wyjątkowy konkurs, mający na celu promocję postaw proinwestycyjnych, proekologicznych i proinnowacyjnych wśród inwestorów, wykonawców, projektantów, władz samorządowych i lokalnych społeczności.

Konkurs skierowany jest do szerokiego grona inwestorów (prywatnych, samorządowych, spółdzielczych, korporacyjnych), których inwestycje wyróżniają się na tle innych nowoczesnością zastosowanych rozwiązań. Pod uwagę brane są również założenia inwestycyjne kładące nacisk na przywrócenie walorów estetycznych danego obiektu, jak i mające na celu poprawę infrastruktury technicznej, funkcjonalności, energooszczędności, ekologii, udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Analizowany jest też wpływ inwestycji na otaczające ją środowisko naturalne, ład urbanistyczny oraz oryginalność pomysłu i ekonomiczną zasadność inwestycji.

Najwyższe laury: statuetkę oraz tytuł „Inwestycja Roku” zdobywają tylko ci inwestorzy, których budynki i dzieła spełniają powyższe wymogi. W konkursie oceniane są zarówno nowopowstałe jak i modernizowane inwestycje wg następujących kategorii:

 1. obiekty mieszkalne, w tym: budowa lub modernizacja budynków mieszkalnych, etc.
 2. obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów biurowych, budowa lub modernizacja obiektów handlowych, etc.
 3. obiekty przemysłowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów przemysłowych, etc.
 4. obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa lub modernizacja obiektów sportowych, budowa lub modernizacja obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
 5. obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne,
  w tym: budowa lub modernizacja obiektów kultury, budowa lub modernizacja obiektów edukacji, budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa lub modernizacja obiektów kultu religijnego, etc.
 6. inżynieryjne, w tym: budowa lub modernizacja infrastruktury transportowej, budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej, etc.
 7. obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych.
 8. adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 9. innowacyjne inwestycje proekologiczne, w tym wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 10. mural roku, wielkoformatowy obraz ścienny malowany w celach dekoracyjnych, reklamowych lub informacyjnych.
 11. inwestycje prospołeczne, lokalne inicjatywy inwestycyjne (np. działania finansowane z budżetów obywatelskich), likwidacja barier architektonicznych, adaptacje przestrzeni rekreacyjnych (parki kieszonkowe, ścieżki edukacyjne, mała architektura).

Komisja Konkursu „Inwestycja Roku” składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, członków samorządów terytorialnych oraz osób związanych ze środowiskiem akademickim będzie oceniać zgłoszone inwestycje m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.
Uczestnicy konkursu mają zagwarantowaną promocję inwestycji na stronie internetowej www.inwestycjaroku.pl oraz dyplom uczestnictwa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystości, na której zostaną wręczone statuetki Inwestycja Roku.