Kategorie

W konkursie oceniane są zarówno nowopowstałe jak i modernizowane inwestycje wg następujących kategorii:

 • obiekty mieszkalne, w tym: budowa lub modernizacja budynków mieszkalnych, etc.
 • obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów biurowych, budowa lub modernizacja obiektów handlowych, etc.
 • obiekty przemysłowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów przemysłowych, etc.
 • obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa lub modernizacja obiektów sportowych, budowa lub modernizacja obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
 • obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne,
  w tym: budowa lub modernizacja obiektów kultury, budowa lub modernizacja obiektów edukacji, budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa lub modernizacja obiektów kultu religijnego, etc.
 • inżynieryjne, w tym: budowa lub modernizacja infrastruktury transportowej, budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej, etc.
  obiekty historyczne, w tym: modernizacja
 • obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych.
 • adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 • innowacyjne inwestycje proekologiczne, w tym wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 • mural roku, wielkoformatowy obraz ścienny malowany w celach dekoracyjnych, reklamowych lub informacyjnych.
 • inwestycje prospołeczne, lokalne inicjatywy inwestycyjne (np. działania finansowane z budżetów obywatelskich), likwidacja barier architektonicznych, adaptacje przestrzeni rekreacyjnych (parki kieszonkowe, ścieżki edukacyjne, mała architektura).