Uczestnicy konkursu Inwestycja Roku III Edycja

Konkurs Inwestycja Roku Katowicki TBS
Osiedle Różane Etap II Zad. Nr 1, 2, 3, 4

Obiekty mieszkalne
- budowa nowych budynków/
Katowice

Konkurs Inwestycja Roku Nexx
Park Moniuszki Etap I

Obiekty mieszkalne
- budowa nowych budynków/
Mysłowice

Budowa żłobka miejskiego
w Knurowie

Obiekty kultury i edukacji, użyteczności publicznej, sakralne/
Knurów