Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem
terenu na "Przystanku turystycznym pod Szwajcarią Lwówecką"

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu na 'Przystanku turystycznym pod Szwajcarią Lwówecką’

Zgłaszający:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski

Inwestor:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski

Generalny wykonawca:
1. Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import Józef Potocki

2. Firma Drogowo Budowlana 'BRUKBUD’ Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch s.c.

3. WS GARDEN studio architektury krajobrazu, Sudoł Wojciech

Projektant:
’OLEX’ Firma Budowlano-Inżynieryjna Aleksander Lorych, gr inż. Aneta Latarowska

Okres prac:
01.2017 r. – 05.2018 r.

Lokalizacja:
Działki 853/4 i 854, położone przy ul. Jaśkiewicza w Lwówku Śląskim

Wartość inwestycji:
162 079,60 zł

 

Przedmiotem inwestycji była budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu na „Przystanku turystycznym pod Szwajcarią Lwówecką”.

Przesłanką do wykonania robót było uporządkowanie i uatrakcyjnienie terenu dla ruchu turystycznego przy Szwajcarii Lwóweckiej w Lwówku Śląskim. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie muru oporowego z piaskowca, wyprofilowanie i utwardzenie kostką betonową i kamienną placu oraz pobocza drogi wojewódzkiej nr 297, montaż elementów małej architektury m.in. ławek, zadaszonych ławostołów, koszy na odpady, stojaków na rowery i tablic informacyjnych.

Końcowy etap inwestycji stanowiło wykonanie szaty roślinnej w formie licznych nasadzeń drzew i krzewów takich jak: świerki serbskie, kosodrzewiny, śnieguliczki i irgi.

Wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy Szwajcarii Lwóweckiej poprawiło estetykę tego miejsca, a tym samym bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników. Ponadto odnowiony przystanek turystyczny stał się ciekawą wizytówką Lwówka Śląskiego, zachęcają do zwiedzania miasta i gminy.