Kapituła Konkursowa VIII edycja

Kapituła Konkursowa złożona jest z osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, członków samorządów terytorialnych oraz osób związanych ze środowiskiem akademickim. Będzie oceniać zgłoszone inwestycje m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.

W dniu 12 grudnia 2023 roku zostały powołane pierwsze osoby do Kapituły Konkursowej VIII edycji konkursu. W jury zasiądą:

Joanna Koch-Kubas

Mariusz Czyszek

Jerzy Feliks

reszta osób powołanych do Kapituły już niebawem.