Marek Urban – Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Kapituła Konkursowa KIGN Inwestycja Roku Marek Urban

Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej o specjalnościach: Marketing, oraz Zarządzanie Nieruchomościami, absolwent Krakowskiej Szkoły Finansów o specjalności: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami. W 2021 roku zdał egzamin końcowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów”. Certyfikowany Zarządca Sądowy i Kurator Spadków nieobjętych. Posiada Certyfikat Audytora systemu ISO dla biur Nieruchomości w Polsce. Wieloletni członek Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wielokrotnie wyróżniany, odznaczony złotą odznaką MSPON.   

Od 2004 roku, prowadzi warsztaty oraz nadzoruje praktykantów po studiach podyplomowych i kursach z zakresu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami”.   

W latach 2015-2017 współpracował jako wykładowca z Akademią Skutecznego Biznesu w Krakowie. Współorganizator wielu szkoleń i konferencji naukowych z zakresu Rynku Nieruchomości. Współpracował przy tworzeniu nowych narzędzi, promocji i marketingu medialnego, ogłoszeń nieruchomości, np. z Gratka.pl, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, KRN.pl, Małopolski Kurier Nieruchomości, Giełdowy Przegląd Nieruchomości, Trader.pl (Domiporta). Od 2014 do 2022 roku Wiceprezes Zarządu Delegatury Kraków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W latach 2018 – 2022 Przewodniczący komisji rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Autor książek i ebooków, m. innymi: „Dystrybucja – rozdzielić czas”, ”Nieruchomości – szczególna staranność”.