Marek Urban – Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Marek Urban - Prezes KIGN

Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej o specjalnościach: Marketing oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, jak również  Zarządzanie Nieruchomościami (studia podyplomowe), absolwent Krakowskiej Szkoły Finansów o specjalności: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami. Uczestniczył w studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów”, zakończonych w 2021 roku.
Wpisany na stałą listę Mediatorów Sądowych dla Sądu Okręgowego w Krakowie.

Od ponad 25 lat licencjonowany Pośrednik i Zarządca Nieruchomości. Specjalizuje się w zarządzaniu najmem oraz w obrocie gruntami.
Certyfikowany Zarządca Sądowy i Kurator Spadków nieobjętych. Posiada Certyfikat Audytora systemu ISO dla biur Nieruchomości w Polsce.

Wieloletni członek Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wielokrotnie wyróżniany, odznaczony złotą odznaką MSPON.

Od 2004 roku, prowadzi warsztaty oraz nadzoruje praktykantów po studiach podyplomowych i kursach z zakresu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami”.
W latach 2015-2017 współpracował jako wykładowca z Akademią Skutecznego Biznesu w Krakowie. Obecnie współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi jako wykładowca.

Współorganizator wielu szkoleń i konferencji naukowych z zakresu Rynku Nieruchomości. Współpracował przy tworzeniu nowych narzędzi, promocji i marketingu medialnego, ogłoszeń nieruchomości, np. z Gratka.pl, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, KRN.pl, Małopolski Kurier Nieruchomości, Giełdowy Przegląd Nieruchomości, Trader.pl (Domiporta). 

Od 2014 do 2022 roku Wiceprezes Zarządu Delegatury Kraków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W latach 2018 – 2022 Przewodniczący komisji rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
Autor książek i ebooków, m. innymi:
„Dystrybucja – rozdzielić czas”, ”Nieruchomości – szczególna staranność”.