Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części lokalu handlowego
na klub osiedlowy w budynku przy ul. Kl. Matusiaka 3 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części lokalu handlowego na klub osiedlowy w budynku przy ul. Kl. Matusiaka 3 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Morskie Oko 23, 43-316 Bielsko-Biała

Inwestor:
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Morskie Oko 23, 43-316 Bielsko-Biała

Generalny wykonawca:
IZOLBUD F.Nycz K.Kania Sp. j., ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała

Projektant:
ArchiKS mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz, ul. Leszczyńskiej 7, 43-300 Bielsko-Biała

Okres prac:
15.03.2018 r. – 31.08.2018 r.

Lokalizacja:
ul. Klemensa Matusiaka 3 w Bielsku-Białej

Wartość inwestycji:
809 106,65 zł

 

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego było wydzielenie części lokalu handlowego, znajdującego się na parterze budynku mieszkalno-usługowego i przebudowa na klub osiedlowy o całkowitej powierzchni 361,66m2. Część o powierzchni 171,1m2 przystosowano na salę zebrań, pozostałe pomieszczenia o powierzchni 190,56m2 przystosowano na świetlicę, salę prób, kuchnię, biuro, pomieszczenia magazynowe, szatnię oraz sanitariaty.

Wykonano nowe izolacje termiczne i przeciwwilgociowe pod posadzkami cementowymi. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Wykonano izolację termiczną sufitów. Pomieszczenia klubu zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W części zaplecza wykonano nową wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania grzejnikowego. Dla potrzeb ogrzewania sali zebrań zamontowano aparaty grzewczo-wentylacyjne na powietrze obiegowe, z wymiennikiem wodnym z automatyką sterującą.

Dla potrzeb sali zebrań, świetlicy, slai prób, kuchni zamontowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsługiwany przez centarlę wentylacyjną, wyposażoną w sekcję odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną, filtry powietrza, sekcję wnetylatorową oraz niezbędną automatyke do prowidłowej pracy.

Wentylację sanitariatów wykonano jako wentylację mechaniczną wywiewną system WC, pozostałe pomieszczenia wykonano w systemie WT poprzez wentylatory kanałowe.

Zrealizowana inwestycja umożliwia organizację: imprez okolicznościowych, prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także dla osób starszych. Prowadzone zajęcia mają na celu integrację i aktywizację społeczeństwa zamieszkującego w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.