Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim współfinansowana przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Zgłaszający:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski

Inwestor:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski

Generalny wykonawca:
1. BBI Budownictwo Sp. z o.o.

2. AKWAPLANTA Sp. z o.o.

3. Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne Franciszek Nowicki

4. Firma Drogowo Budowlana 'BRUKBUD’ Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch s.c.

5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski

Projektant:
1. Pracownia Projektowa Myczkowski

2. Pracowania Projektowa 'ARCHICO’ s.c. Dariusz Fułek, Janusz Czarniecki, Ireneusz Podolski

3. Pracowania Projektów i Pomiarów Elektroenergetycznych inż. Zenon Rzeczycki

4. Projektowanie i Nadzór mgr. inż. Ryszard Mundyk

Okres prac:
10.2017 r. – 12.2018 r.

Lokalizacja:
teren w centrum miasta Lwówek Śląski

Wartość inwestycji:
7 388 310,56 zł

Przedmiotem inwestycji było zrealizowanie projektu pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

Zakres robót budowlanych obejmował renowację murów obronnych składających się z 2 pierścieni: „muru niskiego” i „muru wysokiego” oraz muru znajdującego się pomiędzy pierścieniami tzw. „muru wewnętrznego”, o łącznej długości ok. 1 km. Mury obronne oprócz generalnego remontu zyskały również nowe oblicze, które zachwyca szczególnie wtedy, gdy zapada zmrok. Ponadto od zewnętrznej strony murów wykonano iluminację podświetlającą całą budowlę.

W ramach projektu odnowiono również planty od strony południowej poprzez wykonanie nowych alejek z nawierzchnią mineralną. Ponadto planty zostały wzbogacone o nowoczesne, stylizowane słupy i oprawy świetlne.

Renowacją objęte zostały również: Baszta Bolesławiecka, Baszta Lubańska, Fontanna z Czaplą oraz Pomnik Ofiar I Wojny Światowej. W dwóch basztach odnowiono tynki i wykonano nową instalację elektryczną. Podczas prac, w jednej z nich, odkryto cenne malowidło, które poddano profesjonalnej renowacji.
Zniszczona fontanna została odbudowana od podstaw z zachowaniem pierwotnych wymiarów i kształtów. Dodatkowo została wzbogacona o efektowną, wielobarwną iluminację.

Pomnik Ofiar I Wojny Światowej oczyszczono i zakonserwowano.
Dzięki gospodarności i przemyślanym rozwiązaniom podczas realizacji zadania powstały oszczędności. W ramach tych środków można było wykonać znacznie szerszy zakres prac niż wstępnie przewidywano. Odrestaurowano pozostałą część alejek. Ułożono na nich nawierzchnię z kostki bazaltowej i z kostki płukanej. Przy Baszcie Lubańskiej uporządkowano zieleń poprzez nasadzenia nowej roślinności. A najbardziej widowiskowym pomysłem okazało się oświetlenie krużganków i znajdujących się pod nimi wnęk w murach.

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością tak, aby zapewnić ich trwałość, zachować estetyczny wygląd oraz nie naruszać pierwotnych, używanych przy budowie materiałów.

Lwówek Śląski to jedno z niewielu miast w Polsce, w którym zachowała się znaczna część fortyfikacji obronnych. Odnowienie wspomnianych zabytków, o bezcennej wartości kulturowej, pozwoliło nadać miastu niepowtarzalny charakter, wyjątkową atrakcyjność i tym samym przyciągnąć turystów.