Głęboka kompleksowa termomodernizacja 12 budynków
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT w Złotoryi

Pełna nazwa Inwestycji:
Głęboka kompleksowa termomodernizacja 12 budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT w Złotoryi

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa AGAT, ul. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa AGAT, ul. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KONOPKA – Franciszek Konopka, ul. Jana Styki 3, 64-100 Leszno

Projektant:
1. Pracownia Projektowa Elżbieta Cisło-Grzybowska, ul. Rynek 9, 59-220 Legnica

2. Pracownia Projektowa AFORMA Aleksandra Kulbas-Leśniak, ul. Chyły 8, 59-220 Legnica

Okres prac:
VIII 2017 r. – XI 2018 r.

Lokalizacja:
Zasoby SM AGAT Złotoryja – w Złotoryi w Raciborowicach Górnych k. Bolesławca

Wartość inwestycji:
8 100 000,00 zł

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa AGAT w Złotoryi została beneficjemntem dotacji w wysokości 4,5 mln zł w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i zlożonych 3 wniosków. Dotacja – środki pochodzące z Unii Europejskiej – dotyczyła ”Głębokiej kompleksowej termomodernizacji” 12 budynków w zasobach spółdzielni w Złotoryi i Raciborowicach i wynosiła ok. 54% kosztów przedsięwzięć. Prace termomodernizacyjne były realizowane w latach 2017/2018. Realizowany program termomodernizacji budynków w spółdzielni został już zrealizowany dla 25 budynków, co stanowi 70% zasobów spółdzielni.

W ramach głębokiej termomodernizacji budynków zastosowano nowoczesne technologie i wykonano:

– docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystką elewacji,

– docieplenie stropodachów,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnyc,

– modernizacji instalacji c.o. – montaż zaworów podpionowych, wymiana na nowoczesne termostaty przygrzejnikowe, pozwalające na zachowanie minimalnej temperatury 16 st C,

– montaż nawiewników w oknach lokali w celu usprawnienia systemu wentylacji,

– wymiana oświetlenia na lapmy LED na klatkach schodowych,

– montaż lamp solarnych nad wejściami do budynków (wiatrołapy),

– montaż usprawnień dla niepełnosprawnych,

– montaż systemu monitorowania za pomocą stacji pogodowej.

Projekt obejmował także edukację Członków Spółdzielni i osób stale korzystających z budynków, w zakresie efektów technicznych (modernizacja budynków), ekonomicznych (zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków i lokali), estetycznych (zadowolenie mieszkańców), zastosowania udogodnień dla osób niepełnosprawnych, korzystania ze stacji pogodowej, wpływu na ochronę środowiska i redukcję CO2 do atmosfery.

Realizacja głębokiej termomodernizacji budynków przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju, pozwoliła na przeciwdziałanie degradacji środowiska, a mieszkańcom na życie w warunkach jakie są dziś standardem dla mieszkańców Unii Europejskiej. Konkursy na pozyskanie dotacji były ogłoszone przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Staliśmy się beneficjentem, przeszlismy 3 etapy weryfikacji i oceny wniosków: techniczny, formalny i merytoryczny.

Zakwalifikowaliśmy się do grona zwycięzców, wygraliśmy dotacje na poziomie 54% kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Największymi zwycięzcami zostali jednak Członkowie Spółdzielni i użytkownicy lokali, którzy bezpośrednio skorzystali z pomocy publicznej, co zwolniło tych lokatorów z obciąż ania ich znaczną część kosztów termomodernizacji.