Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego w Żorach

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego w Żorach

Zgłaszający:
Zarząd Budynków Miejskich, Al. Wojska Polskiego 4a, 44-240 Żory

Inwestor:
Zarząd Budynków Miejskich, Al. Wojska Polskiego 4a, 44-240 Żory

Generalny wykonawca:
Konsorcjum firm:

1. P.H.U. Complex Lech Wietrzyk, ul. Owocowa 1, 44-240 Żory

2. Zakład Usług Specjalistycznych Roman Sozański, Os. 700-lecia Żor 3a, 44-240 Żory

Projektant:
BETIS Studio Architektury, ul. Konopnickiej 33, 44-240 Żory

Okres prac:
12.06.2017 r. – 12.10.2018 r.

Lokalizacja:
ul. Szeptyckiego 14, 44-240 Żory

Wartość inwestycji:
2 085 245,30 zł

 

Celem zadania inwestycyjnego było nadanie nowej funkcjonalności, poprawa złego stanu technicznego i estetyki poprzez wykonanie kapitalnego remontu i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Szeptyckiego 14 w Żorach.

Roboty budowlane obejmowały m.in. zmianę układu funkcjonalnego, wymianę wszystkich stropów na lekkie stropy prefabrykowane, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, wymianę wszystkich instalacji.

Zgodnie z realizowaną przez Gminę Żory polityką ograniczania niskiej emisji zostały zlikwidowane piece węglowe, a budynek przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej, co pozwala na ogrzewanie całego obiektu, oraz zapewnia ciepłą wodę użytkową. Likwidacja ogrodzenia i zabudowań pomocniczych umożliwiła stworzenie z zamkniętego podwórka otwartej przestrzeni dostępnej wprost z ulicy i wykorzystywanej przez lokal gastronomiczny.

W ramach prac wykonano też kapitalny remont elewacji z odtworzeniem detali architektonicznych, co pozwoliło przywrócić jej historyczny charakter. W wyniku prac powstała nowa siedziba baru mlecznego prowadzonego przez Zakład Aktywizacji Zawodowej zatrudniający osoby niepełnosprawne, oraz cztery lokale mieszkalne przeznaczone dla repatriantów, co pozwoliło na uzyskanie współfinasowana inwestycji z środków Wojewody Śląskiego.