Rewitalizacja budynku przy ul. Krakowskiej 48 w Bytomiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewitalizacja budynku przy ul. Krakowskiej 48 w Bytomiu

Zgłaszający:
Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2a, 41 – 902 Bytom

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krakowskiej 48 w Bytomiu reprezentowana przez Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

Generalny wykonawca:
Grupa BBW Sp. z o.o., ul. Górnicza 5, 41-902 Bytom

Projektant:
Murbet II Zakład Projektowania i Pośrednictwa Inwestorskiego, ul. Piekarska 7, 41-902 Bytom

Okres prac:
20.07.2016 r. – 31.12.2018 r.

Lokalizacja:
ul. Kolejowa 2a, 41 – 902 Bytom

Wartość inwestycji:
560 631,97 zł

 

Kamienica przy ul. Krakowskiej 48, to budynek zlokalizowany w dzielnicy Bytom Śródmieście, wybudowany w 1890 r. w technologii murowanej, w zabudowie szeregowej wg. rozwiązań materiałowych i technicznych stosowanych do okresu realizacji. Posiada ściany z cegły pełnej, stropy drewniane, strop nad piwnicą ceglany sklepiony na belkach stalowych. Jest to obiekt sześciokondygnacyjny z piwnicami pełniącymi funkcje składowe. Właścicielem nieruchomości jest Wspólnota Mieszkaniowa, która podjęła decyzję o przeprowadzeniu rewitalizacji. W imieniu Wspólnoty nadzór inwestorski prowadził ZBM Sp. z o.o. W okresie 20 lipca 2016 r. do 31.12.2018 r. wykonany został remont balkonów, dachu oraz elewacji, która ponadto od strony podwórza została docieplona metodą lekką. Przeprowadzono odnowienie elewacji frontowej, polegające na oczyszczeniu powierzchni, uzupełnieniu ubytków w cegłach oraz rekonstrukcji i odnowieniu detali architektonicznych. Z uwag na zły stan techniczny balkonów na elewacji tylnej budynku dokonano modernizacji płyt oraz wymiany baustrad. Na ścianach w ich obrębie rysy i uszkodzenia zlikwidowano poprzez wykucie z ponownym uzupełnieniem zniszczonych cegieł oraz przemurowaniu i uzupełnieniu bruzd ukośnych. Do licowania ścian wykorzystano cegły o identycznym wyglądzie. Uszkodzone nadproża sklepione podparto stemplowaniem, rozebrano i ponownie przemurowano uszkodzone miejsca. Przeprowadzono remont stolarki okiennej. Wymieniono wszystkie okna elewacji frontowej z zachowaniem istniejącego wyglądu, wymiaru i podziału szyb. W elewacji od strony podwórza zamontowano jednoskrzydłowe okna zaspolone, bez podziału szyb. Dokonano wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej, gazowej oraz częściowo instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przeprowadzono kapitalny remont klatki schodowej z uwzględnieniem całkowitej wymiany stopnic, balustrad i drzwi wejściowych od strony podwórza oraz przebudowę piwnic wraz ze wzmocnieniem stropów piwnicznych. W budynku zainstalowano system monitoringu. Z uwagi na fakt, iż kamienica zlokalizowana przy ul. Krakowskiej 48 jest ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków, realizacja inwestycji przebiegała pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu.