Wymiana dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Wymiana dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Nasz Dom’

ul. Szymały 126

41-933 Bytom

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Nasz Dom’

ul. Szymały 126

41-933 Bytom

Generalny wykonawca:
Schindler Polska Sp. z o.o.

Projektant:
Schindler Polska Sp. z o.o.

Okres prac:

Lokalizacja:
Bytom ul. Rydza-Śmigłego 18

Wartość inwestycji:
337 000,00 zł

 

Inwestycja obejmowała wymianę 2 dźwigów osobowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Rydza-Śmigłego 18 w dzielnicy Stroszek w Bytomiu.

W ramach prowadzonej inwestycji, dźwigi funkcjonujące od czasu oddania budynków do użytku wymienione zostały na urządzenia nowoczesne, spełniające wymagania aktualnie obowiązujących przepisów. W budynku zabudowane zostały 2 dźwigi pracujące w zespole o udźwigach: 1125kg (15 osób) oraz 535kg (7 osób).

Charakterystyka techniczna nowych dźwigów:

– napęd bezprzekładniowy z płynną regulacją pędkości za pomocą falownika,

– moc silnika dla udźwigu 1125kg – 7,7kW, dla udźwigu 535kg – 4,6kW,

– drzwi szybowe i kabinowe automatyczne, teleskopowe,

– awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia,

– sterowanie pożarowe umożliwiające zjazd do przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami,

– moduł GPS dla zapewnienia łączności alarmowej, umożliwiający w przypadku awarii dwigu nawiązanie połączenia telefonicznego pasażerów uwięzionych w kabinie z centrum serwisowym,

– kurtyna świetlna wstrzymująca proces zamykania drzwi w przypadku pojawiania się przeszkody i powodująca ponowne ich otwarcie.

Nowe urządzenia charakteryzują się mniejszym zużyciem energii wykorzystywanej do napędu, posiadają naowoczesne i wydajne silniki, płynną regulację startu opartą o folownik nie powodujący dużego skokowego zużycia energii. Zastosowany również nowoczesny system zawieszenia kabli nośnych zapewnia większą plynność ruchu oraz ciche działanie co poprawia komfort mieszkańców.

W ramach wymiany dźwigów wprowadzone zostały dodatkowe rowiązania poprawiające bezpieczeństwo, a także stanowiące udogodnienia dla mieszkańców:

– wykonano pogłębienie szybów dźwigowych i udostępniono dodatkowe przystanki na tzw. poziomie -1, gdzie znajduje się drugie wejście do budynku od strony parkingu. Jest to duże udogodnienie dla mieszkańców, a w szczególności dla osób niepełnosprawnych z uwagi na to, że do głównego wejście w budynku prowadzą schody, które do czasu wymiany dźwigów stanowiły dojście do podstawowego przystanku dźwigowego na parterze,

– kasety dyspozycji w kabinach dźwigowych, wyposażone w przyciski w technologii sensorowej, posiadają dodatkowe wygrawerowane oznaczenia alfabetem Braille’a dla osób niewidomych,

– dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, a także dla ochrony mienia przed zniszczeniem i aktami wandalizmu, w kabinach zamontowane zostały kamery włączone do systemu monitoringu wizyjnego.

W bezpośrednim otoczeniu dźwigów zmieniono też oświetlenie tradycyjne żarowe na lempy wykonane w technologii LED.