Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z zagospodarowaniem terenu w Żywcu

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu: przebudową i rozbudową wewnętrznego układu drogowego (w tym przebudowa istniejącego zjazdu i budowa zjazdu z drogi powiatowej), budową parkingów ogólnodostępnych, chodników, schodów zewnętrznych, małej architektury wraz z budową instalacji zewnętrznych: kanalizacji deszczowej z separatorem, kanalizacji sanitarnej oraz budową i przebudową sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia, rozbudową siei wodociągowej (montaż hydrantu przeciwpożarowego), przebudową sieci teletechnicznej.

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'GRONIE’ Os. 700-lecia 50, 34-300 Żywiec

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'GRONIE’ Os. 700-lecia 50, 34-300 Żywiec

Generalny wykonawca:
Lider konsorcjum – 'Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 'ALMEX’ Jan Stolarczyk, Al. Piłsudskiego 11, 34-300 Żywiec

Projektant:
mgr inż. arch. Piotr Wiśniewski

Okres prac:
31.10.2016 r. – 30.05.2018 r.

Lokalizacja:
Al. Piłsudskiego / ul. Habsburgów w Żywcu

Wartość inwestycji:
3 710 605,00 zł

 

Przedmiotem inwestycji był budynek o nowatorskiej brye oparty na rzucie trójkąta, piętrowy (4 kondygnacje nadziemne), podpiwniczony, murowany, o konstrukcji żelbetowej, ze ścianami z pustaków ceramicznych, z żelbetową klatką schodową, z zewnętrzną pionową platformą dla osób niepełnosprawnych, z dachem jako stropodachem płaskim.

Podstawowe parametry techniczne budynku:

– pow. zabudowy – 549,00 m2

– pow. użytkowa – 1 876,30 m2

– pow. całkowita – 2 517,13 m2

– pow. PUM – 1 361,17 m2

– kubatura – 7 073,75 m2

– ilość mieszkań w obiekcie – 24 szt.

Forma architektoniczna odpowiada współczesnym trendom w architekturze mieszkaniowej, a jednocześnie nawiązuje do zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.