Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu,
budową 3 budynków gospodarczych oraz 2 zbiorników bezodpływowych

Pełna nazwa Inwestycji:
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu, budową 3 budynków gospodarczych oraz 2 zbiorników bezodpływowych

Zgłaszający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

Inwestor:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe-Usługowe 'MEDREM’ Sp. z o.o., ul. Zamysłowska 10c, 44-200 Rybnik

Projektant:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe TASKO Tadeusz Skoczykłoda, ul. Główna 206, 44-230 Bełk

Okres prac:
29.05.2017 r. – 15.12.2017 r.

Lokalizacja:
ul. Szyb Zachodni 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, działka nr 2020/439

Wartość inwestycji:
1 465 638,00 zł

 

Przebudowany budynek mieszkalny przy ul. Syb Zachodni 1 w Czerwionce-Leszczynach wybudowano w pierwszej połowie XX w., jako obiekt murowany z cegły, o zróżnicowanej formie i wysokości, parterowy, z piętrem nad częścią budynku. Stary budynek, niegdyś należący do kompleksu obiektów nieczynnej już kopani 'Dębieńsko’ pierwotnie pełnił funkcję łaźni. Na przestrzeni lat zmieniał właścicieli. W chwili przejęcia przez gminę był zdegradowany i wymagał pilnych działań naprawczych.

Zniszczona trójspadowa część dachu nad nieużytkowaną częścią parterową, wykonana w konstrukcji drewnianej uległa degradacji i nadawała się w całości do robiórki. Ściany w nieużytkowanej części budynku pod zniszczonym dachem były zawilgoconem, z dużymi ubytkami tynku lub jego brakiem. Większość posadzek uległa degradacji lub rozbiórce. W kilku pomieszczeniach strop ceglany podparto dla bezpieczeństwa obietku drewnianą konstrukcją. Otwory okienne zamurowano, zabiezpieczając budynek przed dostępem osób niepowołanych. Stolarka drzwiowaw tej częście budynku nie zachowała się.

Przebudowa przedmiotowego budynku wraz z robotami towarzyszącymi miała na celu utworzenie mieszkań chronionych o różnej powierzchni.

Istniejącą przestrzeń podzielono na lokale wyposażone w łazienki oraz kuchnie lub aneksy kuchenne. Zaprojektowano 13 lokali mieszkalnych: 7 jednoizbowych z aneksem kuchennym i łazienką (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej) oraz 6 z odrębnymi pokojami, łazienką i wydzieloną kuchnią. Łazienki wyposażono w natrysk z brodzikiem, miskę ustępową, umywalkę oraz miejsce na pralkę. W kuchniach i aneksach kuchennych przewidziano zlewozmywaki, piece kuchenne węglowe z piekarnikiem oraz miejsce na lodówki. Do podgrzewania wody zaprojektowano pojemnościowe podgrzewacze wody. Z uwagi na zasobność portfeli mieszkańców pomieszczenia ogrzewane są piecami węglowymi lub/i elektrycznie.

W celu przystosowania obiektu do funkcji wykonano podział przestrzeni, polegający na wykoaniu nowych przegród lub wyburzeniach, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowej podłogi na poziomie parteru wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz nowego stropu żelbetonowego nad parterem w części piętrowej z uwagi na nienormatywną wysokość pomieszczeń. Na poziomie piętra wykonanonowe schody o konstrukcji stalowej za stopnicami drewnianymi. Istniejące betonowe dachy pokryto papą termozgrzewalną. Zdegradowany dach nad częścią parterową zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako drewniany-krokwiowy, kryty papą na pełnym deskowaniu. Zastosowano sufity podwieszone z płyt G-K na konstrukcji systemowej.

Ściany i stropy w miejscach koniecznych ocieplono w celu uzyskania normatywnego współczynnika przenikania ciepła. Wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do 2 projektowanych zbiorników bezodpływowych, nową instalację elektryczną i odgromową oraz instalację TV i internetową. Istniejący budynek mieszkalny nie posiada piwnic, więc zaprojektowano 3 budynki gospodarcze z boksami na potrzeby lokatorów (opał, rower, itp.), dostępne z poziomu terenu. Wykonano również placyk gospodarczy z miejscem na składowanie nieczystości stałych, w tym segregowanych. Brak barier architektonicznych wokół budynku oraz dostęp do pomieszczeń bezpośrednio z poziomu terenu umożliwia przystosowanie mieszkań parteru dla osób niepełnosprawnych.

Komunikację pieszą wykonano z betonowej kostki brukowej, z powierzchni wydzielono miejsca na zieleńce lub rabaty do zagospodarowania przez mieszkańców zielenią niską. Przy wejściach do wiatrołapów przewidziano ustawienie ławek w celu integracji społeczności oraz kontaktu z otoczeniem. Komunikację pieszo-jezdną zaprojektowano z betonowej kostki brukowej (dojazdy do śmietnika i szamb) oraz płyt ażurowych na podbudowie. Przewidziano miejsca postojowe dla samochodów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Docelowo w części północno-wschodniej działki (od strony ul. Szyb Zachodni) przewiduje się zagospodarowanie terenu przez wytyczenie mini ogródków dla potrzeb rekreacyjnych mieszkańców budynku.

Pomimo nowoczesnej formy budynek zachował pierwotny kształt podkreślony kolorystyką nawiązującą do istniejących obiektów nieczynnej kopalni 'Dębieńsko’ – zostosowano kolor szary, żółty i antracytowy. Inwestycja jest przykładem na wykorzystanie istniejącej, zdegradowanej zabudowy i stworzenie przestrzeni użytkowej z achowaniem klimatu industrialnego.