Podłączenie budynków przy ul. Niepodległości 3 i 7 do miejskiej sieci cieplnej wraz z wykonaniem
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana pionów i poziomów zimnej wody,
ciepłej wody w 8 budynkach

Pełna nazwa Inwestycji:
Podłączenie budynków przy ul. Niepodległości 3 i 7 do miejskiej sieci cieplnej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana pionów i poziomów zimnej wody, ciepłej wody w 8 budynkach

Zgłaszający:
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Jana III Sobieskiego 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Inwestor:
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa,nul. Jana III Sobieskiego 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Generalny wykonawca:
Usługi Hydrauliczne Dominik Lesiak, ul. Paprocka 14, 98-220 Zduńska Wola

Projektant:
Zakład Usług Sanitarnych mgr inż. Mirosław Tomala, ul. Przyrodnicza 16, 95-041 Gałków Duży

Okres prac:
2017 r. – 2018 r.

Lokalizacja:
Rawa Mazowiecka:
ul. Niepodległości 3, 7; ul. Solidarności 7,8, 9, 11, 12; ul. Kazimierza Wielkiego 15, 17; ul. Jana III Sobieskiego 12

Wartość inwestycji:
931 299,54 zł

Inwestycja polegała na podłączeniu budynków przy ul. Niepodległości 3 i 7 w Rawie Mazowieckiej do miejskiej sieci cieplnej. Z pośród 67 budynków zarządzanych przez RM SM były to 2 ostatnie budynki, w których lokatorzy indywidualnie ogrzewali mieszkania. Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości i komfortu życia lokatorów w 47 mieszkaniach oraz w 6 lokalach użytkowych. Wpłynęła również znacząco na poprawę ochrony środowiska. Dzięki wyeliminowaniu starcyh piecy gazowych, elektrycznych i węglowych emisja szkodliwych pyłów i gazów zmalała o 11,25 MG/rok.

Ponadto wymiana pionów i poziomów zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody w 8 budynkach o łącznej liczbie 370 mieszkań poprawiła stan techniczny budynków. Znacząco spadło prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, a w związku z tym ryzyko zalania mieszkań. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i dokładnej izolacji rur ciepłej wody zmniejszyło się również o ok. 30% zapotrzebowanie na ciepło dostarczane do bloków. Władze Spółdzielni i WFOŚiGW uznały inwestcyję za właściwą pod względem ekologicznym i ekonomicznym.