Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dobrzykowicach, Etap A – przedszkole, Etap B – szkoła

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, Etap A – przedszkole, Etap B – szkoła

Zgłaszający:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Inwestor:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica przy współudziale Inżyniera Kontraktu – Biuro Inwestora Zastępczego ISI Sp. z o.o., ul. Kominiarska 17, 51-180 Wrocław

Generalny wykonawca:
Konsorcjum:

1. Balzola Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

2. Construcciones y Promociones Balzola S.A., Avenida Sabino Arana, 20 3, 48013 Bilbao (Hiszpania)

Projektant:
Pracowania Projektowa FORMAT, ul. Mickiewicza 20b/2, 58-500 Jelenia Góra

Okres prac:
16.12.2016 r. – 31.08.2018 r.

Lokalizacja:
Dobrzykowice, ul. Sukcesu 2, 55-002 Kamieniec Wrocławski

Wartość inwestycji:
22 440 615,46 zł

 

Projekt inwestycyjny 'Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego’ został zrealizowany przez Gminę Czernica w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica w powiecie wrocławskim. Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa Etapy, realizowane równolegle w ramach jednego zamówienia publicznego przy wspólnej dacie rozpoczęcia, ale różnych datach zakończenia poszczególnych etapów. Zadanie obejmowało budowę nowego budynku szkoły podstawowej oraz budowę budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Giny Czernica oraz środków zewnętrznych: Unijnych, Ministerstwa Sportu i Rekreacji.

W celu zrealizowania inwestycji, Zamawiający – Gmina Czernica, uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Priorytet 7 Infrastruktura edukacyjna – Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WROF oraz dotacji z budżetu państwa, w tym z rezerwy budżetu państwa oraz Ministerstwa Sportu i Rekreacji.

W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego wykonano obiekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o łącznej powierzchni zabudowy 5 775,23 m2 i kubaturze obiektów 36 605,00 m3, o powierzchni użytkowej 4 116,97 m2.

Obiekt posiada w pełni wyposażone zaplecze kuchenne, w którym znalazły się pomieszczenia do przechowywania produktów spożywczych oraz do przygotowywania posiłków dla 120 przedszkolaków jak i 450 dzieci uczęszczających do szkoły.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zastosowano najnowocześniejsze technologie związane z nauczaniem interaktywnym, poprzez montaż we wszystkich oddziałach infrastruktury ekranów interaktywnych.

Ze względów bezpieczeństwa, budynek wyposażono w system monitoringu wewnętrznego jak i terenów zewnętrznych oraz system informacji o włamaniach.

Obiekt ogrzewany jest przez ekologiczną kotłownię gazową wspomaganą powietrznymi pompai ciepła, a cała instalacja oświetlenia wewnętrznego i terenów zewnętrznych oparta jest na technologii LED. W budynku zainstalowano instalację 'wody szarej’, która maa za zadanie gromadzenie w zbiornikach wody opadowej, a następnie skierowanie jej do spłukiwania toalet. Zastosowanie tych rozwiązań na olbrzymi wpływ na energooszczędność i ekologię środowiska.

W ramach zagospodarowania terenu wykonano zieleń ozdobną i ochronną oraz parking na 131 miejsc, w ty 9 dla osób niepełnosprawnych, a także przystanek autobusowy dla bezpłatnej komunikacji zbiorowej funkcjonującej w gminie. Ponadto powstały ścieżki pieszo-rowerowe, które umożliwiają bezpieczne skomunikowanie nowo powstałego obiektu z istniejącym układem komunikacyjnym.

Budynek przedszkola był realizowany od 16 grudnia 2016 r. do dnia 15 grudnia 2017 r. Powierzchnia użytkowa wynosi 1 255,65 m2, na której mieści się pięć oddziałów przedszkolnych dla 120 dzieci, w tym oddział integracyjny. Część przedszkola jest budynkiem parterowym, bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, posiadającym konstrukcję dachu dwuspadowego.

Wszystkie oddziały przedszkolne posiadają bezpośrednią komunikację z placem zabaw. Budynek posida hol główny, w którym możliwe jest organizowanie spotkań, urządzanie gier i zabaw dla wszystkich dzieci. W obiekcie znalazły się pomieszczenia dla pielęgniarki, pedagoga, psychologa, sala językowa oraz pokój do zajęć sensorycznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa powstał ogrodzony i monitorowany plac zabaw z bezpośrednią komunikacją z oddziałami przedszkolnymi.

Budynek szkoły powstał w okresie 16 grudnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. Zrealizowano obiekt nowej szkoły podstawowej dla 450 dzieci o powierzchni użytkowej 2 861,32 m2, w którym znajduje się 18 pomieszczeń klasowych z zapleczami, z kompletną infrastrukturą towarzyszącą (w tym np. stołówka, boiska), przystosowaną w całości dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony został w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydatktyczne (w tym m.in. dla pracowni matematycznej, przyrodniczej, fizyko-chemicznej, komputerowej i językowej oraz dla dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Budynek Szkoły Podstawowej w większości jest budynkiem parterowym skłądającym się z dwóch skrzydeł oraz stołówka, pomieszczenia ochrony, biblioteka i salka ginastyczna. Projekt parterowego budynku sprawia, że budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, a jedyne pomieszczenia biblioteki i salki gimnastycznej, które zlokalizowane są na piętrze przy holu głównym są skomunikowane za pomocą windy. Budynek posiada konstrukcję dachu dwuspadowego, a równoległe usytuowanie dwóch skrzydeł budynku pozwoliły na powstanie wewnętrznego dziedzińca z bezpośrednią komunikacją z kortarzy obu skrzydeł.

Ze względów bezpieczeństwa i odpowiedniej organizacji zajęć szkolnych, jedno ze skrzydeł budynku przeznaczone zostało dla dzieci szkolnych w klasach I-III, w którego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany został plac z urządzeniami zabawowymi dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z bezpieczną nawierzchnią. W drugim skrzydle – południowym zlokalizowane zostały gabinety lekcyjne dla dzieci szkolnych klas IV-VIII. Ponadto w obiekcie znalazły się pomieszczenia dla pedagoga, psychologa, sale językowe, sale informatyczne oraz dla klas IV-VIII gabinety tematyczne – sala biologii i sala fizykochemiczna. Ponadto na I piętrze budynku zlokalizowano pomieszczenie biblioteki oraz salki gimnastycznej z sztanami i pełnym węzłem sanitarnym z prysznicami.

W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły wybudowano zespół boisk z pełnowymiarową bieżnią lekkoatletyczną. W zespole boisk zlokalizowano boisko do koszykówki i siatkówki z bezpieczną nawierzchnią sportową, bieżnię lekkoatletyczną 200m z wydzieloną bieżnią 60m z bezpieczną i certyfikowaną nawierzchnią sportową oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą. Cały kompleks sportowy jest ogrodzony i posiada oświetlenie w technologii LED umożliwiające organizowanie zawodów w porze nocnej.