Rewitalizacja terenu osiedlowego z budową dróg pożarowych w Żorach

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewitalizacja terenu osiedlowego z budową dróg pożarowych w Żorach na os. Korfantego

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory

Generalny wykonawca:
P.P.H.U. KRIS-BRUK , ul. Mariana Rejewskiego 72, 44-451 Rybnik

Projektant:
ARCHiTEKT Studio projektowe arch. Paweł Kuczyński, ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik

Okres prac:
2017 r. – 2018 r.

Lokalizacja:
Os. Korfantego w Żorach, przy budynkach nr 14, 15, 16, 17

Wartość inwestycji:
494 560,06 zł

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach w 2016 r. zainicjowała uruchomienie programu o nazwie 'Rewitalizacja osiedli’, którego celem było przystosowanie infrastruktury przy budynkach mieszkalnych dla potrzeb mieszkańców w tym wytyczenie dróg pożarowych, spełniających wymogi prawa, przebudowę parkingów, które zwiększą ilość miejsc parkingowych dla mieszkańców budynków i osiedla oraz przebudowę chodników i terenów zielonych.

Opracowano wtedy koncepcję projektowe dla 89 budynków mieszkalnych na 5 osiedlach, zasady finansowania wszystkich zadań, harmonogram i kolejność projektowanych zadań oraz przeprowadzono kampanię informacyjną wsród wszystkich mieszkańców.

W 2017 r. wykonano I etap projektowy zadania związany z 'rewitalizacją’ przy budynkach os. Korfantego 14, 15, 16, 17 w Żorach, a w roku 2018 wykonano zaprojektowany zakres. W ramach zadania zwiększono, poprzez przebudowę, ilość miejsc parkingowych w obrębie budynków ze 100 na 203 – czyli ponad dwukrotnie.

Wykonano także dodatkowe drogi pożarowe (o pow. 1203,05m2) przed budynkami w formie chodnika o szerokości 4m, pozwalającego na poruszanie się pojazdów ratunkowych w akcji (Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, itp.), a w codziennym użytkowaniu stanowiącego aleję spacerową i ścieżkę rowerową. Ten zakres zadania został pozytywnie i wysoko ocieniony przez miejscową Państwową Starż Pożarną.

Zadanie obejmowało także wymianę odcinków sieci kanalizacyji deszczowej, wymianę chodników i dojść do budynków (o pow. 968,60m2), schodów terenowych, budowę mniejszych parkingów dla skuterów i motocykli oraz zagospodarowanie zieleni niskiej i niskopiennej w obrębie budynku, chodników i jezdni, a także ustawienie wygodnych łalwek.

Spółdzielnia w założeniach projektowych zwracała uwagę na wysoką jakość i kolorystykę zabudowywanych elementów brukowych, oddzielając w ten sposób funkcjonalność poszczególnych nawierzchni, a przez to sprawiając otoczenie przyjemnym. Dopełnieniem wykonanych prac, było wykonanie przez lokalny samorząd nowej nawierzchni drogi publicznej. Wykonanie zadania w zdecydowany sposób poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców pod względem ruchu ppojazdów, rowerzystów i pieszych, ale także bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców. Zmiana otoczenia sprawiła, że mieszkańcy częściej korzystają z terenów zewnętrzych przy swoich budynkach, korzystając ze spacerów, jazdy na rowerze i odpoczynku na ławkach.

Realizacja opisanego zadania przekonała członków i organy Spółdzielni do zwiększenia nakładów na kolejne zadania związne z wykonaniem Pragramu 'Rewitalizacja osiedli’ w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.