Basen Kryty przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

Pełna nazwa Inwestycji:
Basen Kryty przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie, na os. Handlowym 4

Zgłaszający:
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Inwestor:
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Generalny wykonawca:
MURKRAK Sp. z o.o. sp. k.

Projektant:
ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki

Okres prac:
Lipiec 2014 – kwiecień 2016

Lokalizacja:
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
os. Handlowe 4
Kraków

Wartość inwestycji:
12 100 000,00 brutto zł

 

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny wykonawczy budynku BASENU KRYTEGO Z GABINETEM REHABILITACJI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (w tym zjazdem z drogi wewn. działka nr 23/18) I PARKINGIEM, będącego rozbudową i nadbudową istniejącego budynku szkolnego mieszczącego: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH nr 1 w Krakowie na os. Handlowym 4 w Krakowie na działkach nr 77, 23/18 obr. 51 Nowa Huta.

2. Przeznaczenie i program użytkowy

Budynek kryty wraz z gabinetem rehabilitacji projektuje się, jako budynek parterowy, częściowo podpiwniczonym.

Obiekt pływalni składa się z następujących zasadniczych części funkcjonalnych:

Parter:

 • – główny hol wejściowy wraz z funkcjami strefy wejściowej (szatnia odzieży wierzchniej, kasy, toalety ogólnodostępne, sklepik, pomieszczenia obsługi);
 • – blok szatniowo-sanitarny hali basenu;
 • – pomieszczenia ratowników;
 • – hala basenu;
 • – pomieszczenia sauny;
 • – gabinet rehabilitacji z
 • – pomieszczeniem obsługi;


Główny hol wejściowy dostępny jest z zewnątrz, poprzez podcień wejściowy i wiatrołap po wschodniej stronie budynku. Zaprojektowano w nim szatnię odzieży wierzchniej, kasę, toalety ogólnodostępne, sklepik, szatnię personelu i wejście do zaplecza gabinetu rehabilitacji.

W strefie płatnej znajduje się hall z szafkami na buty i suszarkami do włosów. Wejście dla dzieci szkolnych prowadzi bezpośrednio ze szkoły do strefy płatnej (przez przedsionek pożarowy). Będzie to przejście kontrolowane (otwierane przez nauczycieli i pracowników obsługi basenu), aby zapewnić pełną kontrolę wstępu na basen.

Przebieralnie zaprojektowano w klasycznym układzie z podziałem na część damską i męską. Każdy zespół szatniowy zawiera kabiny indywidualne do przebierania. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano osobny zespół szatniowo-sanitarny z miejscem na wymianę wózków na basenowe. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich pozostawiają swój wózek w szatni i przesiadają się na wózek „czysty” basenowy. Łączna ilość szafek w zespole wynosi 80 w tym po 36 w damskim i męskim oraz 8 w szatni dla niepełnosprawnych (którą można również wykorzystywać, jako szatnię rodzinną). Szatnie mogą być użytkowane przez grupy zorganizowane, np. klasy szkolne, jak i użytkowników indywidualnych. Korzystający przebierają się bezpośrednio w szatni lub w indywidualnych kabinach, po czym zostawiają ubrania w osobnych szafkach zamykanych na kluczyk. Kluczyk mocowany jest na pasku do założenia na nadgarstek w czasie kąpieli. Po przebraniu się użytkownik przechodzi do zespołu sanitariatów i natrysków, a następnie poprzez brodzik do dezynfekcji stóp do hal basenowych. Zespół wyposażony jest w sanitariaty z umywalkami oraz natryski otwarte. Sale natrysków mają charakter przechodni, natrysk jest obowiązkowy. Zaprojektowano po 5 natrysków damskich i męskich, oraz natrysk w szatni dla pełnosprawnych.

Hala basenu sportowego wyposażona jest w sześciotorową nieckę 25,0 cm x 16m gł. 180cm oraz wannę jacuzzi. Na połowie basenu (na dł. 12.0m) zainstalowane jest dno podnoszone dające możliwość regulacji głębokości basenu w przedziale 0-120cm.
Hala basenu została zaprojektowana w ten sposób, ze jedynym rodzajem ogrzewania jest ogrzewanie powietrzne. Zrezygnowano z podgrzewania plaży przybasenia, ze względu na najnowsze informacje dotyczące rozwoju bakterii i drobnoustrojów w strefie podgrzewanych posadzek hal basenowych.
Pomieszczenie ratowników zostało zlokalizowane od strony wschodniej (od płytszej strony basenu) z wglądem na strefę wejściową. Obok zlokalizowane są pomieszczenia sauny (zaprojektowano saunę suchą – fińską) dostępne z hali basenu. Zapewniono przejście pomiędzy pomieszczeniem sauny a pokojem ratowników, którzy będą zajmowali się również obsługą sauny.
Gabinet rehabilitacyjny dostępny jest z hallu zlokalizowanego za kasą Po kontroli na stanowisku kasowym, korzystający z gabinetu rehabilitacyjnego mają możliwość przebrania się w szatniach basenu lub bezpośrednie przejście na salę fizykoterapii.

Opracowaniem objęte jest również połączenie projektowanego budynku basenu z istniejącym budynkiem szkoły. W tym celu, z istniejących pomieszczeń magazynowych przewiązki pomiędzy szkołą, a salą gimnastyczną został wyodrębniony korytarz łączący szkołę z projektowanym budynkiem basenu. Istniejąca szkoła połączona jest drzwiami o odporności ogniowej z kontrolą dostępu.

Piwnica:

 • – zespół pomieszczeń technicznych podbasenia,
  – wentylatornia, węzeł cieplny, stacje filtrów.


Zespół pomieszczeń technicznych przyziemia składa się z tzw. podbasenia, gdzie prowadzona jest większość ciągów instalacyjnych oraz pomieszczeń technicznych: węzła cieplnego, pom. wodomierza i zespołu stacji filtrów dla uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi. Do piwnicy prowadzi klatka schodowa techniczna z zespołu pomieszczeń technicznych parteru mieszczącego pomieszczenia do składowania i dozowania środków chemii basenowej.

Nadbudowa:

wentylatornia,
Na istniejącej przewiązce łączącej szkołę z istniejącą salą gimnastyczną projektuje się wentylatornię. Wejście z poziomu dachu. Urządzenia wentylacji mechanicznej nie wymagają stałej obsługi.

Układ komunikacji wewnętrznej obiektu.

Główną komunikację projektowanego budynku basenu skupia holl główny. Daje to czytelny układ dostępności wszystkich funkcji publicznych obiektu.
Połączenie z istniejącym budynkiem szkoły z hollu za kasami. Wzdłuż ściany łączącej basen z przewiązką szkoły wytworzono korytarz, łączący istniejącą szkołę z projektowanym basenem. Do pomieszczeń technicznych jest możliwość bezpośredniego wejścia z zewnątrz od strony północnej oraz korytarzem wewnętrznym po wschodniej stronie budynku. Tam zlokalizowana jest też techniczna klatka schodowa, zapewniająca dostęp do pomieszczeń technicznych piwnicy.

Dane liczbowe:

 • – powierzchnia użytkowa 899,80 m2
 • – powierzchnia całkowita 1 360,89 m2
 • – powierzchnia zabudowy basenu 1 157,00 m2
 • – kubatura 6 520,00 m3
 • – wysokość elewacji frontowej (mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym) – 8,15m – nie została przekroczona, poziom wentylatorni (nadbudowa istniejącej przewiązki – 7,45m – nie została przekroczona (w decyzji ULICP – 9,0m do gzymsu lub attyki, 10m do najwyższego punktu płaszczyzny dachu);
 • – szerokość elewacji frontowej od strony ul. Boruty – Spiechowicza licząc łącznie istniejący budynek szkoły i projektowany basen – 124,50m – nie została przekroczona (w Decyzji ULICP 130m);
 • – geometria dachu – zaprojektowano przykrycie hali basenu dachem łukowym oraz dach płaski nad częścią administracyjną) – decyzja ULICP dopuszcza stosowanie dachów dowolnych oprócz dwu – i wielospadowych dachów z okapami.


3. Forma architektoniczna.

Główną bryłę budynku stanowi hala basenu przykryta dachem łukowym na konstrukcji z wiązarów z drewna klejonego. Od strony wschodniej i południowej hali basenu projektuje się parterowy budynek mieszczący kompleks wejścia głównego i gabinet rehabilitacyjny. Budynek ten wizualnie podzielony został na dwie strefy – wejściową, wraz z gabinetem rehabilitacyjnym od strony południowej – podkreślony elewacyjną okładziną klinkierową oraz wzdłuż dojścia do budynku cześć mieszcząca pomieszczenia techniczne i obsługi basenu.

Zgodnie z zapisem zawartym w decyzji ULICP zaprojektowany został budynek o współczesnym wyrazie architektonicznym. Od strony ul. Boruty-Spiechowicza budynek został zaprojektowany jako kontynuacja pierzei szkoły. Cofnięcie hali basenu o jeden moduł, ma na celu podkreślenie odrębności funkcjonalnej sali gimnastycznej i hali basenu.
Wejściowa elewacja wschodnia – parterowa, z cofniętym wejściem głównym skierowanym wprost w kierunku projektowanego wejścia na działkę (od strony ul. Gen Andersa). Elewacja tynkowana z oknami doświetlającymi korytarz techniczny. Pas podokienny podkreślony tynkiem strukturalnym w kolorze kremowo – żółtym. Część budynku od strony południowej wraz z wejściem głównym do budynku – okładzina klinkierowa na całej wysokości budynku.
Elewacja południowa – od strony istniejącej szkoły – okładzina klinkierowa, okna w układzie odzwierciedlającym układ okien istniejącego budynku, pas podokienny podkreślony tynkiem strukturalnym w kolorze kremowo – żółtym.

Elewacja północna – w części parterowej wejścia do części technicznej basenu, hala basenu podkreślona rytmem przeszkleń doświetlających halę basenu poprzedzielanych podkreślonymi na elewacji elementami konstrukcyjnymi budynku.

Elewacja zachodnia – szczytowa elewacja hali basenu (od strony ul. Boruty-Spiechowicza) z podkreślonym wiązarem drewnianym i górnymi przeszkleniami hali basenu.

Podstawowymi założeniami ideowymi, którymi kierowano się przy opracowywaniu projektu budynku hali basenu było:

 • – ukształtowania czytelnego układu funkcjonalno-przestrzennego;
 • – zastosowanie współczesnych rozwiązań stylistycznych i techniczno-materiałowych;
 • – budynek został wkomponowany w istniejący układ urbanistyczny na działce i stanowi jego zwieńczenie od strony północnej. Kształt obiektu zależny od obszaru działki tworzy prostą formę z czytelną bryłą hali basenu i podkreślonym wejściem do budynku.

 • Kolorystyka budynku nawiązuje i współgra z kolorystyką istniejącego budynku szkoły. Na ścianach dominuje kolor jasnoszary z pasami podokiennymi w kolorze kremowo – żółtym. Dach łukowy kryty blachą, analogicznie jak dach hali sportowej. Kolor elementów dekoracyjnych (okładzina klinkierowa) nawiązuje się do akcentów kolorystycznych hali sportowej. Ponieważ istniejący budynek składa się z dwóch, mocno zróżnicowanych części w projektowanym budynku nie wprowadzono kolorów niewystępujących w istniejącym kompleksie. Również innymi elementami architektonicznymi (podkreślenie rytmu podziałów okiennych, dach łukowy hali basenu) nawiązuje się do budynku istniejącego.