Budowa budynku mieszkalnego w Tychach przy Al. Bielskiej 103

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego w Tychach przy Al. Bielskiej 103

Zgłaszający:
Tyskie TBS Sp. z o.o.

Inwestor:
Tyskie TBS Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. (lider konsorcjum), DOMBUD Mintex Sp. z o.o. (członek konsorcjum)

Projektant:
BBS Best Building Consultants Sp. z o.o., Sp. k.

Okres prac:
czerwiec 2020 r. – grudzień 2022 r.

Lokalizacja:
Tychy, Al. Bielska 103-103A-103 B

Wartość inwestycji:
26 858 254,37 zł

W kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała aportem działkę nr 5573/64 o powierzchni 6.940 m2. W listopadzie 2018 r. – w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego – została podpisana umowa z BBC Best Building Consultants z siedzibą w Warszawie na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.

W sierpniu 2019 r. Spółka otrzymała prawomocną decyzję pozwolenie na budowę.

24 lipca 2020 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. (lider konsorcjum) DOMBUD Mintex Sp. z o. o. (członek konsorcjum) na budowę budynku. Roboty budowlane zostały zakończone w październiku 2022 r., a budynek został oddany do użytku w grudniu 2022 r.

Efekt rzeczowy realizacji inwestycji:

  1. 1. 9 kondygnacji (1 podziemna i 8 naziemnych),
  2. 2. 91 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 4.219,38 m2,
  3. 3. 1.024,93 m2 powierzchni usługowej na najem,
  4. 4. garaż podziemny o powierzchni 2.974,90 m2,
  5. 5. sieci elektryczna, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, wodno-kanalizacyjna,
  6. 6. trzy klatki schodowe wyposażone w windy,
  7. 7. murale w klatkach schodowych,
  8. 8. „zielony dach” – mata rozchodnikowa na piętrze budynku o powierzchni 791 m2.
  9. 9. wokół budynku wykonano ponad 1.000 m2 zagospodarowania zieleni z nasadzeniami poprzez nasadzenie ponad 3 tys. sadzonek, takich jak: Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Forester’, Berberys Thunberga Admiration, trawa ozdobna Miskant chiński 'Yakushima Dwarf’, Hortensja bukietowa ‘Petite Star’, Proso rózgowate ‘Prairie Sky’, Żurawka ogrodowa ‘Palace Purple, Turzyca ceglasta ‘ Prairie fire’, Imperata cylindryczna ‘Red Baron’, Rozchodnik okazały ‘Matrona, Irga szwedzka ‘Coral Beauty kilkanaście drzew oraz wyłożono ponad 100 ton kamienia i grysu bazalt.