Budowa budynku wielorodzinnego

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa budynku wielorodzinnego

Zgłaszający:
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jana Sobieskiego 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Inwestor:
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jana Sobieskiego 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Generalny wykonawca:
Usługi Remontowo-Budowlane Sylwester Rudecki
ul. Żelazna 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Projektant:
„PROJEKTANT” s. c. arch. arch. Katarasińska, Nowak
ul. Sienkiewicza 29 m 31
97-300 Piotrków Trybunalski

Okres prac:
2015 – Budowa budynku wielorodzinnego

Lokalizacja:
ul. Batorego 7
96-200 Rawa Mazowiecka

Wartość inwestycji:
5 583 017,40 zł

 

Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa działa od kwietnia 1958 roku na terenie miasta Rawa Mazowiecka, zarządza 67 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o łącznej liczbie lokali 2700 i powierzchni mieszkalnej 136000 m2.

W 2016 r. Spółdzielnia prowadziła inwestycję budowlaną obejmującą budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 35 lokalach mieszkalnych przy ul. Batorego 7. Obecnie prace budowlane zostały zakończone i trwają czynności związane z odbiorem budynku i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

SM Rawa Mazowiecka konkurs Inwestycja Roku