Budowa kotłowni gazowej na os. Piłsudskiego w Jarosławiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa kotłowni gazowej na os. Piłsudskiego w Jarosławiu

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu

Generalny wykonawca:
NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Markiewicz Stanisław, Krosno

Projektant:
DP-PROJEKT Biuro architektoniczno-Budowlane Dorota Przytocka, Jarosław

Okres prac:
21.05.2018 – 23.01.2019

Lokalizacja:
Jarosław os. Piłsudskiego

Wartość inwestycji:
1 011 428,46 zł

 

Inwestycja obejmowała budowę kotłowni gazowej na os. Piłsudskiego w Jarosławiu zasilającej w c.o. i c.w.u. 339 mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej. W miejscu kotłowni znajdowała się kotłownia węglowa, która została rozebrana. Wykonane w latach wcześniejszych prace termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych zasilanych z tej kotłowni (ocieplenie ścian, stropodachów, stropów piwnic oraz wymiana stolarki) pozwoliły na zmniejszenie mocy kotłowni z 3,0MW (kotłownia węglowa) do 1,32MW dla kotłowni gazowej.

Inwestycja zrealizowana w całości ze środków własnych wpłynęła znacząco na poprawę ochrony środowiska w tej części miasta.

Zwolniony teren po byłej kotłowni wykorzystany został na parking dla samochodów osobowych dla mieszkańców osiedla.