Budowa oddziału przedszkolnego w m. Karsibór
wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa oddziału przedszkolnego w m. Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem.

Zgłaszający:
Gmina Wałcz

Inwestor:
Gmina Wałcz

Generalny wykonawca:
SREF-BUD Przemysław Stefaniak

Projektant:
INŻ-BUD PROJEKTOWANIE Marek Siwiec

Okres prac:
06.06.2022-07.07.2023 r.

Lokalizacja:
Karsibór 39, 78-609

Wartość inwestycji:
4 300 813,00 zł

W ramach inwestycji wybudowano nowoczesny oddział przedszkolny dla maksymalnie 100 dzieci wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowano teren. W ramach oddziału powstały m.in. sale dydaktyczne z węzłami sanitarnymi, szatnia, gabinet logopedyczny, magazyn łóżek, sprzętu oraz zabawek, a także sanitariat dla dzieci. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Celem jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wałcz, a także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich.

Budynek w rzucie zbliżony do kształtu prostokąta z łącznikiem (łącznik między przedszkolem, a istniejącą szkołą). Jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Dach dwuspadowy płaski o spadku 2%. Na dachu umieszczono panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 6kW.
Na parterze budynku znajduje się kotłownia, zaplecze cateringu, toalety ogólnodostępne, cztery sale zajęć, szatnie dla dzieci oraz pomieszczenia personelu. Ponadto na parterze znajduje się pomieszczenie gospodarcze oraz pokój dla pielęgniarki.
Kondygnacja parteru budynku przystosowana jest do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Budynek umożliwia swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Brak jest progów o wysokości większej niż 2 cm, zaprojektowano drzwi o szerokości minimum 90 cm. Dostęp osób niepełnosprawnych do budynku, w szczególności poruszających się na wózku inwalidzkim odbywać się będzie poprzez odpowiednio wyprofilowane chodniki o nachyleniu max. 6%. W budynku wykonano toaletę ogólnodostępną dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
W całym budynku wykonano ogrzewanie podłogowe, wodne zaopatrzone w urządzenia regulujące temperaturę (termoregulatory pokojowe).
W ramach zagospodarowania terenu wykonano chodniki, drogę pożarową, śmietnik, miejsca postojowe i elementy małej architektury (plac zabaw dla dzieci, w tym urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami) oraz przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne. Plac zabaw jako miejsce niepubliczne, przeznaczone do użytku wyłącznie przez dzieci uczęszczające do przedszkola, plac zabaw ogrodzony.

Charakterystyczne parametry
– powierzchnia zabudowy 680,00 m²
– powierzchnia użytkowa 570,22 m²
– kubatura 1983,00 m³
– długość budynku 37,83m
– szerokość budynku 20,00m
– max wysokość budynku +6,30m
– liczba kondygnacji 1

Projekt jest odpowiedzią na niewystarczającą infrastrukturę przedszkolną w Gminie. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego.