Budowa ogrodów tematycznych w parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju część I:
Budowa zadaszenia scen do muzykoterapii oraz widowni

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju część I:
Budowa zadaszenia sceny do muzykoterapii oraz widowni

Zgłaszający:
Urząd Gminy Dębica

Inwestor:
Urząd Gminy Dębica

Generalny wykonawca:
Firma Handlowo-Usługowa „TRANSKOP” S.C. M.M. Smoła

Projektant:
Pikul Architekci, ul. Matejki 6/4, 35-064 Rzeszów

Okres prac:
05.05.2022-14.07.2023 r.

Lokalizacja:
Latoszyn – Zdrój, Latoszyn, dz. nr ewid. 784/3

Wartość inwestycji:
4 172 367,00 zł

Latoszyn Zdrój, który od 2020 r. jest już oficjalnie Uzdrowiskiem, wciąż się rozwija. Pierwszy Zakład Przyrodoleczniczy i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego powstały w zupełnie dziewiczym miejscu na leśnej łące. Funkcjonują w nim gabinety zabiegowe, pijalnia wody oraz basen z leczniczą wodą. Z Zakładu korzystają liczni mieszkańcy, jak i kuracjusze. Dużą popularnością cieszy się także park zdrojowy, który stał się miejscem spotkań kuracjuszy, mieszkańców okolicznych miejscowości, a w którym znajduje się również tężnia solankowa i komora normobaryczna.

Inwestycja pn. „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju Część I: Budowa zadaszenia sceny do muzykoterapii oraz widowni” polegała na budowie zadaszonego tarasu do muzykoterapii przeznaczonego do organizowania imprez artystycznych, rozrywkowych, okolicznościowych. Zadaszenie jest wykonane z membrany typu „żaglowego”, które obejmuje istniejącą scenę oraz widownię.
W ramach zadania rozbudowano również widownię poprzez budowę dodatkowych dwóch rzędów siedzisk dostępnych poprzez schody terenowe. Dzięki inwestycji widownia jest w stanie pomieścić 320 osób.

Dzięki przedmiotowej inwestycji najmłodsze uzdrowisko w Polsce – Latoszyn – Zdrój wzbogaciło się o możliwość organizowania wydarzeń kulturalnych bez względu na aurę pogodową. Mieszkańcy pobliskich miejscowości oraz kuracjusze mogą korzystać z licznych koncertów i wystaw.