Budowa parkingu dla samochodów osobowych o łącznej ilości stanowisk postojowych 52 szt.
pomiędzy budynkami przy ul. Morskie Oko 17, a 21 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa parkingu dla samochodów osobowych o łącznej ilości stanowisk postojowych 52 szt. pomiędzy budynkami przy ul. Morskie Oko 17, a 21 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku- Białej

Inwestor:
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku- Białej

Generalny wykonawca:
ZRB-P „DROTEX” Ryszard Wnętrzak 43-300, ul. Ks. Brzózki 164

Projektant:
MILLA PROJEKT Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Jacek Gawron, Międzyrzecze Górne 496/2, 43-392 Międzyrzecze Górne

Okres prac:
kwiecień 2022 – grudzień 2022 r.

Lokalizacja:
Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 15, 17, a Morskie Oko 21

Wartość inwestycji:
683 765,53 zł

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej podjęła starania zmierzające do poprawy komfortu zamieszkiwania w swoich zasobach poprzez organizację dodatkowych parkingów dla samochodów osobowych. Na terenie naszego osiedla mieszka kilka tysięcy osób. Od dłuższego czasu coraz mocniej borykamy się z deficytem miejsc parkingowych. Chcąc ulżyć mieszkańcom posiadającym samochody oraz osobom ich odwiedzającym (rodzina, znajomymi) podjęliśmy wysiłek budowy w 2022 roku nowego parkingu z przeznaczeniem dla mieszkańców osiedla, który zlokalizowany został na dotychczasowym terenie zielonym, pomiędzy budynkami Morskie Oko 21, Morskie Oko 15 i 17.

Inwestycja wymagała wykonania uprzednio przebudowy infrastruktury technicznej – sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego. Ponadto wykonano przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia średnicy 160mm i 110mm.

Parking obejmuje w swej zabudowie 1 177,9m2 powierzchni, na której zlokalizowano 52 stanowiska postojowe, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska ulokowane zostały pod kątem prostym w stosunku do krawędzi jezdni manewrowej o szerokości 5m. Jezdnie manewrowe włączone są do dróg wewnątrzosiedlowych. Stanowiska postojowe wykonano z nawierzchni mieszanej: kostki brukowej oraz płyt ażurowych, co w efekcie jest lepsze dla środowiska naturalnego niż nawierzchnia asfaltowa. Stanowiska z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych wykonano z betonu asfaltowego, a powstałe skarpy wzmocniono płytami ażurowymi i betonową palisadą.

Odwodnienie parkingu zostało zrealizowane poprzez system spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej włączonej do istniejącej kanalizacji deszczowej będącej własnością Inwestora.
Wokół parkingu wykonano nasadzenia drzew i krzewów, celem zrekompensowania mieszkańcom niedogodności wynikających ze skupiska samochodów .

W celu zapewnienia mieszkańcom korzystającym z parkingu bezpieczeństwa, wyposażyliśmy nasz parking w nowoczesne lampy oświetleniowe solarno-wiatrowe, które gwarantują wysoką skuteczność świetlną oraz stałość strumienia świetlnego. Poniżej przedstawiamy parametry techniczne zestawu oświetleniowego parkingu:

  1. 1. słup stalowy wys. 5-6m,
  2. 2. fundament prefabrykowany,
  3. 3. panele fotowoltaiczne – moc 280 Wp,
  4. 4. siłownia wiatrowa,
  5. 5. akumulator bezobsługowy głębokiego rozładowania – żelowy o pojemności 120 Ah.


Podstawowe parametry elektryczne i oświetleniowe:

  1. 1. moc maksymalna 18-28W
  2. 2. rodzaj źródła światła – LED
  3. 3. minimalny strumień świetlny – 1000lm
  4. 4. zakres temperatury barwowej źródła światła – 3500-5000K.


Wybudowany parking korzystnie wpłynął na zmniejszenie problemu związanego z brakiem miejsc postojowych dla samochodów osobowych należących do mieszkańców. Mieszkańcy chętnie korzystają z nowego parkingu.