Budowa parkingu dla samochodów osobowych
wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej, chodników do budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowszczaków 3 i Armii Krajowej 2A w Sieradzu

Zgłaszający:
Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B
98-200 Sieradz

Inwestor:
Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B
98-200 Sieradz

Generalny wykonawca:
PPHU „BRUK-POL” Cyprian Grygielski
ul. Władysława Łokietka 9/16
98-200 Sieradz

Projektant:
Biuro Architektoniczne Sławomir Kolanus
ul. Droga Brzezińska 17
98-200 Sieradz

Okres prac:
od 25 kwietnia 2016 r. do 30czerwca 2016 r.

Lokalizacja:
ul. Dąbrowszczaków 3 i Armii Krajowej 2A
98 – 200 Sieradz

Wartość inwestycji:
173 242,89 zł brutto

 

Przedmiotem inwestycji była budowa parkingu dla samochodów osobowych przy istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dąbrowszczaków 3 i Armii Krajowej 2A w Sieradzu wraz z przebudową drogi dojazdowej i chodników. Przesłanką do wykonania robót było zwiększenie ilości potrzebnych miejsc parkingowych na terenie osiedla. Na przedmiotowym terenie wykonano 23 miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 x 5,00 m w tym jedno dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,00 m.

Nawierzchnię parkingu, chodników, dróg manewrowych wykonano z kostki betonowej typu „Pol-Bruk” w kolorze szarym. Wszystkie miejsca parkingowe zostały wykonane bez progowo w stosunku do drogi manewrowej. Łącznie wykonano 632,50 m2 nawierzchni parkingu oraz 371,00 m2 chodników.

Wykonanie parkingu poprawiło estetykę otoczenia budynków i bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego jak i zmechanizowanego oraz spełniło kilkuletnie oczekiwania mieszkańców pobliskich budynków.