Budowa parkingu na 60 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą:
kanalizacją deszczową i oświetleniem

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa parkingu na 60 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą: kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Zgłaszający:
Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 81-056 Gdynia, ul. Helska 8

Inwestor:
Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 81-056 Gdynia, ul. Helska 8

Generalny wykonawca:
Zombruk Adam Płocki, 84-240 Reda ul. Spółdzielcza 7

Projektant:
Matprojekt Mateusz Muchewicz, 84-230 Rumia ul. Matejki 8

Okres prac:
19.10-31.12.2020

Lokalizacja:
Gdynia, ul. Chylońska 255

Wartość inwestycji:
764 000,00 zł

 

Przedmiotem inwestycji była budowa miejsc postojowych usytuowanych w obrębie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na osiedlu w Gdyni Cisowej wraz z infrastrukturą: Kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz przebudową sieci teletechnicznej. Dotychczas istniejący plac był zaniedbany, samoczynnie zaadoptowany przez mieszkańców jako „dziki” parking wokół wybudowanej w poprzednim roku wiaty śmietnikowej.

Projekt obejmował m. in. wykonanie 60 miejsc postojowych z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podbudowie z stabilizowanego mechanicznie kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo-piaskowej o łącznej grubości 30 cm wraz z opaską chodnikową z płytki betonowej płukanej kruszywem naturalnym 35×35 cm. Poszczególne stanowiska postojowe wydzielone zostały kostką betonową koloru czerwonego. Na placu oznaczono 3 miejsca postojowe dla samochodów użytkowych przez osoby niepełnosprawne.

W ramach prac towarzyszących wykonano również wymianę chodników sąsiadujących z parkingiem.
Ponadto w ramach inwestycji wykonana została kanalizacja deszczowa, która zakładała odprowadzenie wody grawitacyjnej do skrzynek retencyjno-rozsączających usytuowanych pod miejscami postojowymi.

Wykonano nowe energooszczędne oświetlenie całego placu. Na 6 słupach oświetleniowe zamontowano oprawy LED o mocy 60W każda.

Budowa parkingu rozpoczęła się 19 października 2020 roku i zakończyła się końcem 2020 roku. Użytkownicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów za korzystanie z miejsc parkingowych.

Koszt całej inwestycji wyniósł 939 720 złotych brutto.