Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy

Zgłaszający:
Gmina Michałowice, Reguły
ul. Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

Inwestor:
Gmina Michałowice, Reguły
ul. Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

Generalny wykonawca:
ABAKUS Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 21
05-126 Rembelszczyzna

Projektant:
Projekt koncepcyjny:

WMA ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Romera 10 lok. B 11
02-784 Warszawa

Dokumentacja projektowa budowlana, wykonawcza

Barbara Małgorzata Próchniewicz-Pudełko/GRUPA PLUS ARCHITEKCI

Okres prac:
od 08 grudnia 2015 r. do 05 czerwca 2016 r.

Lokalizacja:
ul. Czeremchy 1
05-806 Komorów
Gmina Michałowice
(dz. nr ewid. 1272) Granica

Wartość inwestycji:
1 150 062,39 zł

Świetlica wiejska w Granicy Budynek świetlicy wiejskiej w Granicy to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, nakryty dachem dwuspadowym. Budynek zrealizowano w konstrukcji stalowej szkieletowej w standardzie pasywnym. Do budynku przylega taras, nad którym przebiega dodatkowe zadaszenie pulpitowe.

Dane dotyczące terenu i zabudowy:

 • – Powierzchnia działki – 1 437 m2
 • – Powierzchnia całkowita budynku – 455,12 m2
 • – Powierzchnia użytkowa budynku – 186,5 m2
 • – Kubatura brutto – 1 413,66 m3

 

Budynek wyposażony został w następujące instalacje:

 • – instalacja wody zimnej i ciepłej
 • – instalacja kanalizacyjna
 • – instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem i odzyskiem ciepła
 • – instalacja co. zasilana z pompy ciepła typu solanka/woda
 • – instalacja elektryczna
 • – instalacja odgromowa
 • – instalacja fotowoltaiczna w postaci modułów usytuowanych na południowej powierzchni dachu optymalnie pod względem możliwości wykorzystania pełnego spektrum dostępnego promieniowania.

 

Budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła znacznie poniżej wymaganych Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. – Dz. U. Nr 75 poz. 690 – zalicza się do pasywnych, co jest potwierdzone certyfikatem Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.

Świetlica została zrealizowana na potrzeby miejscowości Granica i stanowi centrum kultury lokalnej, organizujące czas wolny i integrujące społeczność. W budynku wydzielona jest sala główna wielofunkcyjna (122,2 m2), w której odbywają się zajęcia dla dzieci i dorosłych, różne działania kulturalne oraz zebrania mieszkańców.